Husproduktion med modern och rationell volymbyggnadsteknik för flexibla och kostnadseffektiva bostadslösningar. http://www.deromeplusshus.se/