Nätt och snygg takpanna med lång livslängd

2020-05-04 

Inom kort lanserar Monier den nya takpannan Aerlox, som uppges ha flera unika egenskaper och framförallt är lättare än tidigare pannor. Produkten är noga utprovad i Moniers testanläggning, där man bland annat simulerat kraftiga stormar, ösregn, isande kyla och kraftig belastning.

Aerlox är Moniers mest avancerade takpanna och resultatet av många års forskning och tester. Den är framtagen utifrån önskemål från både takläggare och husägare, som efterfrågar pannor med minimal mosspåväxt, stilren design och avancerad ergonomi.

Fukt i takpannor är grogrunden för påväxt av mossa och alger

Två egenskaper hos Aerlox verkar i synergi för att minska pannans fuktinnehåll: Dels den täta betongen som gör att mindre vatten absorberas, vilket minskar den sammanlagda tiden som pannan är fuktig. Samt att designen på pannan introducerat en droppkant. Detta medför, förutom ett nättare intryck, även att vatten inte kapillärt sugs upp mellan pannorna i framkant. Dessa två fuktreducerande egenskaper gör tillsammans att det ska växa betydligt mindre mossa på Aerlox.

monier_aerlox_videolink.JPG
 

Lägre vikt för smidigare takläggning

Tack vare lägre vikt ska takläggningen enligt Monier gå enklare och snabbare med Aerlox, samtidigt som transporter och logistik blir, miljömässigt, mer hållbara. Aerlox väger ett halvt kilo mindre än en traditionell betongpanna, men är minst lika stark. Detta medför att vikten för materialet av ett standardtak i Sverige minskar med cirka ett ton.

Vill du veta mer om Monier Aerlox? 

Kontakta din närmaste bygghandel eller besök monier.se