Vi backar förslag om höjd ROT

2020-06-02 

”Vi från Byggmaterialhandlarna anser att ROT är den mest effektiva åtgärden att genomföra för att mildra effekterna av lågkonjunkturen i byggsektorn…”

Så skriver branschorganisationen Byggmaterialhandlarna som idag skickar ett öppet brev till Sveriges Regering med förslag om att höja ROT-avdraget till 50 % och öka beloppsgränsen till 100 000 kronor. Vi på Derome ställer oss bakom förslaget som innebär att 7 500 nya jobb skapas. En förändring att jobba för!

Läs öppet brev till regeringen.