Carl-Johan Billing


Roll:
Markchef

Varberg

Verksamhet:
Derome Bostadsutveckling

Kompetensområde:
Markexploatering; Markinköp