Magnus Hallström


Roll:
Säljledare

Marieholm

Verksamhet:
Derome Bygg & Industri

Kompetensområde:
Mur; Puts