I Änggården är minskad klimatpåverkan i första rummet

2024-06-18 

Familjebostäders ombyggnation av Änggården är i full sving, totalt är det åtta hus som kommer få en välbehövlig uppdatering och flera aktörer är involverade för att projektet ska nå målet om att minska klimatpåverkan med 50 procent*.

*jämfört med om liknande projekt hade genomförts under 2020.

Maria Wennerberg är projektledare på Familjebostäder och bekräftar bilden av att utvecklingen gått fort de senaste åren:

- Så är det verkligen, skulle vi ha genomfört detta projekt för tre-fyra år sedan skulle vi inte haft samma fokus på att minska klimatavtrycket, det är ett resultat av många olika faktorer, men bland annat att Göteborgs Stad har en tydlig strategi om att minska klimatpåverkan vid byggnationer och utveckla nya metoder och material.

änggården-webb-artikelbild.jpg

Ett av verktygen för att minska klimatpåverkan vid renoveringen är att fokusera på ett ökat återbruk, Mikael Lunneblad är KMA-ansvarig inom Familjebostäder.

- Ingången i projektet är att ju mer vi kan återbruka, desto bättre – det innebär bland annat att vi väljer att behålla köken samt majoriteten av WC-stolar och handfat i badrummen. Genom att sätta nya tätskikt och återinstallera WC-porslinet får vi en ökad livslängd och minskad klimatpåverkan. I de fall vi inte kunde bevara badrumsprodukterna har vi haft som mål att ersätta dessa med återbrukade produkter från det rivningsprojekt som vårt systerbolag Bostadsbolaget genomfört.

Drar nytta av varandras kunskap

PSAB är totalentreprenör i projektet, White klimatsamordnare och Derome leverantör av byggmaterial och fungerar i sin tur som ett bollplank till PSAB. En av framgångarna är att alla projektdeltagarna är fokuserade på uppgiften och vill åt samma håll.

- Vi har en nära dialog med alla involverade som bidrar till de positiva siffror som vi redan uppmätt. Vår totalentreprenör PSAB har hjälpt oss mycket och kommit med kreativa lösningar. Deras stora engagemang i frågan har dessutom spillt ner på deras samarbetspartners och underleverantörer säger Maria Wennerberg.

Fokus på stora byggdelar

På frågan till Mikael Lunneblad om vad som ger den största klimatnyttan i projektet är svaret att fokusera på klimattunga byggdelar genom att till exempel minska mängden stål, det bekräftas också av Mattias Otzhén som är platschef på PSAB och som varit drivande i att presentera och genomföra olika lösningar.

- En viktig lärdom har varit att vi når längst genom att hitta alternativ för stora ingående byggdelar som stål, betong och gips. För balkongerna föreslog vi exempelvis en lösning med liggande balkar istället för stående inbyggda stålbalkar som var inritade i förslaget. Denna lösning minskade stålbalkarnas vikt från 180 till 100 kg per balkong och är ett bra exempel på hur viktigt det är att vi tillsammans utmanar beslut och hittar lösningar som ger en CO2-besparing i slutändan.

änggården-webb-artikelbild-balkong.jpg

Även tillverkningen räknas

Mikael Lunneblad berättar om fler val och lärdomar som gjorts i projektet med syfte att minska klimatpåverkan, bland annat kopplat till valet av gipsskivor.

- Genom att söka lösningar inom hela värdekedjan har vi i detta projekt valt att använda gipsskivan Klima från Gyproc. Den tillverkas i Norge på en helelektrisk produktionslinje för gipsskivor vilket ger upp till 73 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med om motsvarande produkt tillverkas med fossilt bränsle. Ett bra exempel på vikten av att titta på hela livscykelkedjan när vi väljer och utvärderar material.

Detta bekräftas av Maria Wennerberg som understryker vikten av att ju tidigare vi lyfter på dessa frågor desto bättre.

- Lärdomar som dessa kommer hjälpa oss framåt, och det är tydligt att ju tidigare vi kan fokusera på hållbarhetsfrågorna i projekteringsstadiet desto längre kommer vi nå på resan. Det är en insikt vi kommer ha stor nytta av framåt.

Röster om projektet:

Mathias Othzen, Platschef PSAB: Att behöva förhålla sig till ett fokus på CO2-besparing och nya arbetssätt kan såklart vara en stor utmaning, men jag ser det som en klar fördel att vi är med tidigt i dessa typer av projekt och driver på frågorna i branschen. Det har vi även lyckats förmedla till våra underentreprenörer. När det gäller samarbetet med Derome har det fungerat väldigt bra, till exempel kopplat till inköp av gipsskivorna och logistikmässigt där många av transporterna är gjorda med Deromes eldrivna kranbil.

Johan Helgesson, Derome i Tagene: Projekt som i Änggården utmanar oss alla att tänka nytt. En lösning jag gärna lyfter fram är kopplat till dörrarna, där våra dörrexperter tillsammans med Swedoor tagit fram en lösning som gör att befintliga karmar till entrédörrarna kan användas på nytt. Genom att installera en så kallad "mini-karm" utanpå den tidigare, kan vi behålla befintlig karm och samtidigt möta dagens kvalitets- och säkerhetsstandard.

Läs mer om projektet

Läs mer om renoveringsprojektet hos Familjebostäder.