Från skog till färdigt hus

Vi har verksamheter inom hela kedjan, från skog till färdigt hus. Med kedjan kan vi säkra hållbarhet, kvalitet, leveransförmåga, punktlighet och allt annat som handlar om goda leveranser.

Skogen

Vår främsta råvara hämtar vi i närområdet, våra lokala virkesinköpare ger fullservice till skogsägarna. Vi återplanterar mer än vi skördar och värnar om ett uthålligt skogsbruk. 

Sågverken

I egna sågverk förädlas virket, hälften exporteras och resterande hälft förser Sverige med byggmaterial.  Allt tas tillvara, biprodukter blir bioenergi. Det totala utbytet av timret är 100 %.

Bygghandeln

Vi är en helhetsleverantör inom byggmaterial, järnvaror och industrivaror och har även ett stort tjänsteutbud. Vi vänder oss till yrkeskunder och hittar gärna nya lösningar tillsammans.

Maskinuthyrningen

Vi erbjuder en fullskalig maskinuthyrning med högsta tillgänglighet och kompetens, nära våra kunder. Vi har hyrdepåer i Göteborg, Halland och Skåne med ett sortiment allt från bodar med tillhörande etablering till el, värme, bygg - och anläggningsmaskiner med mera. Vi utmanar rådande normer och utvecklas ihop med våra partners. 

Husen

Vi vänder oss till både privatkunder och bostadsutvecklare, vi erbjuder bostadsrätter, hyresrätter, villor och andra typer av småhus.