Mansardtakstol

Mansardtakstol eller knäckt sadeltakstol som den också kallas är lämplig när du vill maximera utrymmet på ovanvåningen.

Mansardtakstolkar är vanliga när du vill använda övervåningen till antingen en extra våning eller förråd och utnyttja ytan bättre än vid exempelvis ramverk.  Vid spännvidder över 5m krävs mittbärning om övervåningen ska användas som bostad. Om du vill ha fribärande på längre spännvidder sätts LVL-balk i underramen vilket gör takstolen betydligt dyrare.

 

Fördelar med våra takstolar

  • Helhetslösningar - takstolarna, råspontluckor, övrigt material 

  • Stordriftsfördelar - snabba leveranstider 
  • Stora spännvidder i ett stycke - lägre totalkostnad, stabilare konstruktion 

  • Lång erfarenhet och bred kompetens 

  • Konsulteringshjälp i tidiga skeden 
  • Säker tillgång på råvara från egna sågverk 

  • Erbjuder PEFC-certifierade takstolar

Prata takstolar & övriga konstruktioner med oss