Fackverkstakstol

Fackverkstakstol kan också kallas för sadeltakstol. Antal diagonaler inuti är beroende av spännvidd och yttre laster. Detta är oftast den mest prisvärda lösningen för ett tak.

Om du önskar ett valmat tak måste ritning eller skiss skickas in till oss så vi vet hur du tänkt dig. Tänk på att takstolen blir dyrare ju lägre lutning och längre spännvidd du önskar.