Pulpettakstol

Vanlig vid låga taklutningar

Antal diagonaler inuti är beroende av spännvidd och yttre laster. Tänk på att ju lägre lutning ju högre behöver pulpeten vara i takfoten för att fungera.