Gjutformar och broknektar till infrastrukturprojekt

Till byggnation av vägar, tunnlar och broar levererar vi allt från gjut- och pelarformar till valvbågar, portaler och broknektar i trä.

Våra fyra produktionsanläggningar är strategiskt placerade vilket gör att vi kostnadseffektivt kan leverera över hela Sverige - från norr till söder. Vi har lång erfarenhet inom området och tar fram lösningar anpassade till varje specifikt projekt. Kontakta oss för att få en offert! 

Be om offert

Vi levererar:

  • Gjutformar
  • Valvbågar
  • Portaler
  • Pelarformar
  • Broknektar

En stor bredd på referensprojekt

Utöver väg- och infrastrukturprojekt har vi även erfarenhet av byggnation av schakt, dammar, kraftverk, och äventyrsbad. Gemensamt för dem alla är specifika behov och höga kvalitetskrav.

Komplett leverantör med järnvaror

Vi vill vara din helhetsleverantör. I hela västra och södra Sverige kan vi även erbjuda ett komplett tjänsteutbud med logistik- och förrådslösningar och ett brett järnvarusortiment.