Svanenmärkt färgsystem

Vi använder oss av Tikkurilas färgsystem för vår industriellt målade panel. Färgen är godkänd enligt CMP-systemet och miljömärkt med Svanen.

CMP-godkända panelbrädor ska oavsett ytbehandlingsklass aldrig lämnas utan slutbehandling under längre tid än tolv (12) månader efter montering. Mellanstruken panel stryks efter montering en gång med vald täckfärg för bästa skydd. Glans och kulör kan enkelt varieras. För bästa resultat appliceras täckfärgen med spruta eller borste.

malad-panel.jpg

15 års livslängd med rätt underhåll

De yttersta cellerna på en obehandlad träyta bryts snabbt ned av solens UV-strålar, väder, vind, alger och mögelsporer. Målar du på en träyta där cellerna på ytan börjat brytas ned, fäster färgen mycket sämre än på en helt färsk yta. Har det dessutom fastnat sporer på träytan ökar risken för mikrobiell påväxt. 

Förutsättningen för god hållbarhet och lång livslängd är en kombination av bra virke, grundfärg, mellanstrykning, täckfärg och rätt underhåll. Förväntat underhållsintervall är 15 år oavsett om du väljer industriellt grundmålad panel + två platsmålningar med rekommenderad täckfärg eller industriellt mellanstruken panel + en platsmålning med rekommenderad täckfärg. Livslängden gäller förutsatt att rekommenderade täckfärger används vid slutstrykning och att målningsanvisningen följts.