Med stark lokal förankring

Våra fem produktionsanläggningar ligger i västra Sverige och består av fyra sågverk och ett renodlat hyvleri. Sågverken har olika specialiteter och förädlingsgrad.

I Derome, Kinnared och Maa sågas och förädlas granvaror. I Okome hyvlas granvaror som sågats i Maa. Sågverket i Anneberg är specialiserat på sågning och förädling av furuvaror, däribland tryckimpregnerade furuvaror för utemiljöer.