Råspontluckor - förenkla ditt takbygge

Genom att använda råspontluckor sparar du både tid och pengar vid montage jämfört med lös råspont. Väljer du dessutom någon av våra målade varianter finns det ännu mer tid att spara.

Därför ska du skaffa råspontluckor till ditt takbygge

Ett tak ska skydda din byggnad i många år. Med råspontluckor från Derome i kombination med annat tätskikt får du ett stabilare och säkrare klimatskydd än de flesta andra alternativ.

Råspontsluckor är precis som det låter; sammanfogade skivor tillverkade av råspont. Det används som ett så kallat undertak som ska bidra till att hålla taket stabilt och tätt. De läggs snabbt och enkelt och bidrar till minimalt spill.

På Derome tillverkar vi dina råspontsluckor helt maskinellt där scanners och lasrar mäter och kontrollerar varenda del. Det gör att du kan vara säker på att din råspontlucka är av hög kvalité. Många väljer att kapa sina råspontsluckor på plats, men för att underlätta ditt arbete kan vi kapa dem efter önskat mått redan under tillverkningen.

Offert råspontlucka

Handla på offert eller i webbshopen?

Du som är bygghandlare, återförsäljare eller husfabrikant, kan skicka in en offertförfrågan för måttbeställda råspontluckor eller större volymer.

Du som arbetar som byggare köper enkelt dina luckor via vår bygghandel:

Ladda ned vår broschyr

Broschyr - Råspontluckor

Då ska du använda råspontluckor

Är du ute efter att både spara tid och pengar i ditt projekt? Då kan råspontluckor vara ett smart alternativ för dig. Du kan använda råspontsluckor för alla möjliga byggnader. 

Eftersom luckorna redan är sammanfogade, till skillnad från lös råspont, kan monteringen både förenklas och effektiviseras. Tiden det tar för att täcka ditt tak kan mer än halveras när du använder råspontluckor istället för lös råspont.

Målade råspontluckor

Vi använder en av marknadens ledande färger, Tikkurila Pinja Protect G/GM, för målning av våra råspontluckor. Målningen utförs i vårt eget måleri, vilket är en noga kontrollerad miljö. Målningen görs helt i linje med färgtillverkarens rekommendationer. Med en målad råspontlucka ökar skyddet för produkten samt att tidsbesparingar på byggplats blir större. Den grundmålade råspontluckan stryks en gång med ovanstående färgsystem, den mellanstrukna stryks två gånger och den färdigstrukna stryks tre gånger.

Råspontluckor i fyra olika utföranden

Råspontluckan finns fyra olika utföranden.

Obehandlade

Obehandlade råspontluckor är inte behandlade i fabrik och perfekt för dig som inte behöver någon form av målning eller ytbehandling.

Grundmålade

En grundmålad råspontlucka är målad en gång med Tikkurila Pinja Protect G/GM och kan målas färdigt med två strykningar, inom 12 månader efter montage. Grundmålade råspontluckor ger ett bra skydd mot eventuell mögelpåväxt, du kan använda dem vid såväl takfot/gavelutsprång som över hela taket.

Mellanstruken

En mellanstruken råspontlucka är struken två gånger med Tikkurila Pinja Protect G/GM.  Den ska målas färdigt med en strykning inom 12 månader efter montering. Du kan använda den vid takfot/gavelutsprång och beställa i valfri kulör.

Färdigstruken

En färdigstruken råspontlucka är målad tre gånger i fabrik för att inte behöva behandlas mer. Du kan beställa den i valfri kulör. 

Sortimentsguide - trävaror

Sortimentsguide-travaror.jpg

Öppna katalogen

Byggvarudeklaration

Byggvarudeklarationer för våra råspontluckor hittar du på Byggmaterialindustriernas hemsida. I listan över leverantörer väljer du Derome AB. Där finns även byggvarudeklarationer för vårt övriga sortiment. 

 

Kontakta vår specialist på råspontluckor

Underlagsspont typgodkända för C14

Våra råspontluckor är tillverkningskontrollerade via RISE och har fått typgodkännande för C14. De möter därmed väl de krav på hållfasthet som branschen kräver. För val av tjocklek på luckan, takutsprång och stabilitetsberäkning - prata med byggnadens konstruktör. 

Råspontluckor i våtrum

Råspontluckor kan med fördel ersätta plywood för att bekläda innerväggar i våtrum. Med ett godkännande från RISE inför flera småhustillverkare nu råspontluckan som standard i alla sina projekt. Råspontluckan väger mindre och bågnar inte som plywoodskivor gör. Lägg därtill lägre byggkostnader och minskad klimatpåverkan.

Naturligt och hållbart alternativ för ditt tak

Dina kvalitetssäkrade råspontluckor från Derome är målade och behandlade med produkter som ingår i ett Svanenmärkt färgsystem; Tikkurila Pinja Project G/GM och Tikkurila Pinja Protect Top 25. Med hjälp av industriell målning minskar vi den totala färgåtgången och eventuellt spill vilket sparar på miljön och håller kostnaderna nere. Om du använder grundmålade luckor minskar du också risken för mögelpåväxt i väntan på montage.

Takläggning är ett väderkänsligt moment som behöver ske snabbt. Montering av råspontluckor är både smidigt och tidsbesparande. Den tid du sparar bidrar även till minskad arbetsbelastning för personalen. 

Råspontluckor är ett naturligt och långsiktigt alternativ ur flera aspekter, både ur ett miljöperspektiv, rent ekonomiskt, tidsmässigt och arbetskraftsmässigt. 

Fördelar med Deromeluckan

  • Snabbare montage
  • Minskad arbetsbelastning
  • Risken för mögelpåväxt minskar vid grundmålning
  • Minskad färgåtgång genom industriell målning
  • Målade och behandlade med produkter som ingår i ett Svanenmärkt färgsystem

Hur du lägger tak med råspont

Att lägga hela råspontluckor istället för brädor kommer att bidra till ett effektivare monteringsarbete. Innan du påbörjar monteringen är det viktigt att du dubbelkollar så att måtten på dina luckor stämmer och att de inte har några eventuella defekter.

Du ska undvika att lägga dina råspontluckor vid fuktigt väder och regn. Hos Derome är dina luckor väl emballerade i rörställ vid leverans. Det betyder att du inte behöver montera luckorna direkt utan kan invänta bättre, mer lämpligt väder. För att minimera risken för fuktexponering och mögelpåväxt ska du se till att det är god ventilation under luckorna. För att undvika fuktig uteluft och kondensluft inifrån huset kan du avfukta och ventilera byggnaden innan montering. 

Du spikar successivt fast råspontluckorna i takstolarna med rostskyddad spik. Börja alltid med att lägga luckorna nerifrån takfoten och rör dig uppåt. På så vis får du luckor att stå och arbeta på medan du fortsätter upp mot takets nock. Det är viktigt att du ser till att gavelspetsarna är raka innan du spikar fast råsponten, när de väl är fastspikade går gavelspetsarna inte att flytta. 

Efter du monterat klart dina råspontluckor ska du direkt klä dem i takpapp för att skydda dem mot dåligt väder och vind. Genom att beställa grundmålade råspontsluckor minskar du risken för eventuell mögelpåväxt.

När alla råspontluckor är fastmonterade kan du kapa luckorna efter ditt behov. Om du från början vet vilket mått du önskar på dina råspontluckor kan vi kapa dem åt dig innan leverans. 

Lagring- och montageanvisning

Instruktion-lagring-montage-raspontluckor.jpg

Öppna dokumentet