Tryckimpregnerat virke från eget sågverk

För att skapa utemiljöer i trä är tryckimpregnerat virke det självklara valet. Allt virke som används utomhus får över tid en naturligt vacker grå ton, så även impregnerat virke.

skog-travaror-impregnerat-virke.jpg

Egen produktion 

Vi tillverkar en rad kvalitetskontrollerade impregnerade träprodukter för både den svenska marknaden och för export. De medel vi använder för tryckimpregnerat virke är klassade enligt NTR-A och NTR-AB. Läs mer i faktarutan.  

I vårt produktsortiment finns trallvirke, ytterpaneler och hyvlade reglar som både grön- och bruntryckt virke. NTR-A impregnerat virke finns i dimensioner från 45x145 - 45x220 mm. Ett komplement till de vanliga reglarna vid byggnation av komplicerade och hållfasthetskrävade konstruktioner. 


NTR-A-impregnerat C24-virke

Impregnerat C24 konstruktionsvirke är den perfekta produkten vid större terrass- och balkongbyggnationer med väderutsatta lägen, samt där det kommer att förekomma extra stora belastningar från till exempel bad- och bastutunnor, utomhus-SPA, uterum med mera.  

I vår sortimentsguide kan du se hela utbudet med olika dimensioner, längder och efterbehandling.    

Impregnerat virke och miljön

Allt impregnerat virke som produceras inom Derome görs enligt Nordiska Träskyddsrådets standard och kontrolleras av tredje part två gånger per år för att säkerställa att reglerna gällande människa, produktion och miljö efterlevs.

Läs mer om vårt tryckimpregnerade virke och miljön.  

Dokument & certifikat

Träskyddsklasser och NTR

Vi impregnerar vårt trä enligt regler framtagna av Nordiska TräskyddsRådet, NTR. Reglerna innebär att vi enbart får använda godkända medel och att vi måste utföra en omfattande egenkontroll av vår produktion. För att säkerställa att reglerna följs kontrolleras vi dessutom av RISE. Reglerna medför att vi kan lämna 20-års rötskyddsgaranti. 

NTR-A

Denna träskyddsklass är avsedd för virke i kontakt med mark och (söt-) vatten samt ovan mark i fasta säkerhetsanordningar och konstruktioner som är svåra att byta ut.

NTR-AB

Denna träskyddsklass är avsedd för virke ovan mark som är utsatt för väder och vind.

Kontakta mig

Har du frågor kring vårt virkessortiment?

Jag är specialist på trävaror och ser fram emot att komma i kontakt med dig. Hör av dig med frågor kring vilket sortiment vi kan erbjuda och hur vi kan leverera våra varor på ett effektivt sätt till dig. Tillsammans kommer vi fram till en lösning!