Energi från skogen

Det som inte blir till brädor eller plankor i våra sågverk blir till bioenergi. Av spånet från våra sågverk tillverkar vi pellets. Övriga biprodukter från sågverk, skog och industri blir till andra former av biobränsle anpassade för större värmeverk.

skog-grot_960x540.jpg

Varje år producerar vi bioenergi som värmer motsvarande 60 000 villor. Vi är stolta över att ta tillvara på jordens resurser och bidra till att minska beroendet av fossila bränslen som kol och olja. Våra kunder är såväl privatpersoner som industrier, större energileverantörer och fjärrvärmeproducenter. 

Vill du veta mer om hur du kan klimatoptimera din uppvärmning? Kontakta våra bränslespecialister.