Läkt, reglar, glespanel och råspont/ändspont

Vårt breda utbud av trävaror består även av läkt, reglar, glespanel och råspont/ändspont vilket innebär att vi kan erbjuda dig som kund en helhetslösning.  

skog-travaror-raspont-andspont.jpg


Läkt 

Förutom de vanligast förekommande läktdimensionerna lagerför vi även trekantsläkt.

Reglar 

Regelsortimentet som hållfasthetssorteras finns i olika kvalitetsklasser och kompletteras med formreglar i olika dimensioner.  

Glespanel och råspont/ändspont  

Vi har ett stort strandardsortiment av glespanel och spont som vi lagerhåller i ett antal dimensioner.  

Hämta sortimentsguide

Vill du se vårt utbud av trävaror?

I sortimentsguiden hittar du utbudet av träprodukter från våra sågverk.