Förrådslösningar & lagerservice

Det du behöver på plats hos dig. Öka din effektivitet med våra förrådslösningar.

Visste du att förnödenheter/järnvaror står för endast 3 procent av total projektkostnad, men att det utgör 64 procent av tiden för att beställa, hämta och inventera?

Vi hjälper dig att spara tid och pengar

Vi vill hjälpa dig så att du har de förnödenheter du behöver på rätt plats, i rätt mängd och tryggt förvarat. Ständig tillgång till det du behöver ökar effektiviteten och produktiviteten på din arbetsplats och låter dig fokusera på det du är bra på.

Rätt varor på plats oavsett arbetsplats

Oavsett om du arbetar på en verktstad, en industri eller på en byggarbetsplats har vi lösningar som hjälper dig. Målet är detsamma - att du ska ha rätt varor på plats när du behöver dem. Kontakta oss så hittar vi tillsammans den bästa lösningen!

Kontakta mig

Prata förrådslösningar och lagerservice med mig

Jag kan hjälpa dig med lösningar för att ha rätt produkter på plats hos dig.