Utbilda dig för att skapa en säkrare arbetsplats

Vi hjälper dig med de viktigaste utbildningarna för arbetsplatser inom bygg- och industri. Vi kan ofta hålla utbildningen nära dig och till ett bra pris. Du slipper lägga tid på transporter och övernattningar för dina anställda.

Utbildningarna följer Arbetsmiljöverkets- och branschorganisationernas rekommenderade kursplaner.

Godkänd kursdeltagare får ett kompetensbevis med foto. Av oss får du och dina anställda även hjälp med de produkter som krävs för att skapa en säker arbetsplats.  

Som arbetsgivare är du skyldig att arbeta aktivt med arbetsmiljön för dina anställda. En viktig del är att se till att dina anställda har de utbildningar som krävs för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.  

Fallskydd

En utbildning för dig som jobbar på höga höjder (över två meter). En riskbedömning kan visa om du behöver utbildning även för andra situationer. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du får även testa att hänga från högre höjder med rätt utrustning. Utbildningen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt prov. Kurstid 4 timmar teori med praktik.

Heta arbeten

En utbildning för dig som arbetar med heta arbeten. Vanliga arbeten med krav på utbildning är tillståndsgivare, brandvakt och hetarbetare*. Du får varva praktik med teori och går igenom allt från arbetsmiljöplanen och försäkringsbolagens säkerhets-föreskrifter till brandkunskap och praktisk övning.  *Hetarbete = Brandfarligt arbete på tillfällig arbetsplats. Kurstid: 6,5 timmar teori med praktik.

Arbetsplattformar & skylift

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med liftar eller arbetsplattformar, men även arbetsledare och skyddsombud. Du får lära dig mer om lagar och föreskrifter, arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar, lufttyper, konstruktion, underhåll, daglig tillsyn, besiktning, säkerhetsåtgärder och fallskydd. Kurstid: 4 timmar teori och 4 timmar praktik.

Säkra lyft

Denna kurs riktar sig bland annat till dig som kopplar olika laster, arbetar som signalman och dirigerar kranförare. Arbetar du med transporterar av olika material med hjälp av kran och travers krävs en utbildning inom säkra lyft. Under utbildningen får du bland annat lära dig mer om allt från lagar och föreskrifter till riskbedömning och val av lyftanordning. Kurstid: 4 timmar teori med praktik.

Ställningsbyggnation

Kursen vänder sig till dig som inte har någon eller liten erfarenhet eller utbildning gällande att montera, förändra och montera ner ställningar med en höjd på 2–9 meter. Även du som leder arbete inom dessa områden ska gå denna utbildning. Du får lära dig mer om lagar och regler, riskbedömning, säkerhet runt ställningen, plan för uppförande, användning och nedmontering och förankring av ställning. Kurstid: 8 timmar.

Bultpistol

Kursen vänder sig till dig som arbetar som byggarbetare, VVS-installatör, elinstallatör men också för dig som arbetar med entreprenad eller industri och lantbruk. Kursen tar upp Arbetsmiljöverkets föreskrifter, riskbedömning, personligt skydd, säkerhetsåtgärder, funktion och användning, märkning, skötsel och underhåll, ammunition och fästdon. Kurstid: 4 timmar

Truckutbildning & Travers

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom industri, entreprenad eller som terminalarbetare, yrkesförare, lagerarbetare eller byggarbetare. Du kommer att få lära dig mer om bland annat lagar och föreskrifter, truckkort och körtillstånd, arbetssätt, risker och säkerhetsbestämmelser, godshantering, ergonomi och farligt gods. Kurstid: 16, varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov och eleven får sitt truckkort. Truckkörkort bas: 8 timmar. 

Första hjälpen & hjärtstartare

Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som vill kunna hantera akut omhändertagande och liknande krissituationer på arbetsplats. Inga förkunskaper krävs. Kursen går igenom metoder och hantering av andningsstopp och hjärtstopp,  samt användning av hjärtstartare.  Kurstid 4 timmar.