Inred ett förråd

Vi vill hjälpa dig så att du har de förnödenheter du behöver på rätt plats, i rätt mängd och tryggt förvarat.

Ständig tillgång till det du behöver ökar effektiviteten och produktiviteten på din arbetsplats och låter dig fokusera på det du är bra på. Du kan välja mellan att inreda ett befintligt förråd eller köp ett specialdesignat skåp genom oss. 

Vi lägger upp en plan tillsammans

Tillsammans med vår säljare kan du lägga upp en plan för var dina varor ska förvaras. Har du ett befintligt förråd utnyttjar vi det, annars är våra skåp en bra lösning. De är framtagna för att förvara förbrukningsvaror på ett platseffektivt sätt som är lätt att överblicka.

Ett smart upplägg underlättar den löpande inventeringen av dina produkter, vare sig du gör det själv eller om någon av våra säljande chaufförer gör det.

bygg_jarnvaror_popupbutik_derome_3.jpg

Kontakta mig

Prata förrådslösningar och lagerservice med mig

Jag kan hjälpa dig med lösningar för att ha rätt produkter på plats hos dig.