En container gör arbetet mer effektivt

 

Så här kommer du igång: 

1. Startmöte - Tillsammans går vi igenom alla produkter inför byggstart och signerar ett förrådsavtal.  

2. Projektmöte arbetsplats - genomgång av tidsplan med arbetsledare eller platschef. Sortiment för aktuell byggfas. Löpande inventering och påfyllnad påbörjas. 

3. Uppföljning - byte av sortiment inför nästa byggfas. Nytt material fylls på, kreditering av utfasat material med obrutna förpackningar. Detta är något som görs i alla byggets faser. 

4. Vid slutfört bygge - avstämning av vår förrådslösning. Kreditering av produkter med obruten förpackning.   

 

Öka din effektivitet och beställ en förvaringscontainer vid större byggprojekt. 

På en stor byggarbetsplats är våra containrar en mycket tidsbesparande lösning. Containern fylls med förbrukningsvaror och arbetsplatsutrustning som du behöver.  Vi erbjuder en isolerad container med värmefläkt, bra belysning, godkända lås och fast installerad byggcentral till en förmånlig kostnad. Containern kan flyttas med både kran och pallgaffel. Tillsammans med dig lägger vi upp ett sortiment för varje byggfas. Vi inreder med förbrukningsvaror och arbetsplatsutrustning och ser till att du har det du behöver. 

Mobila butiker - för de riktigt stora projekten

På större byggarbetsplatser med krav på riktigt hög produktivitet kan vi erbjuda en mobil butik med ett skräddarsytt sortiment och butikspersonal med specialistkunskap på plats. 

Kontakta mig

Prata förrådslösningar och lagerservice med mig

Jag kan hjälpa dig med lösningar för att ha rätt produkter på plats hos dig.