En effektiv byggprocess kräver smart logistik

Med vårt egna åkeri och våra tjänsteerbjudanden inom transport och logistik tar vi ansvar hela vägen fram till din arbetsplats. 

Att vi äger ett eget åkeri innebär en trygghet för dig. Vi har fordon som är anpassade för uppgiften och när trycket är som hårdast behöver vi inte prioritera mellan olika uppdrag, våra fordon kör alltid för oss.

Det du beställer ska levereras på rätt tid och till rätt, på ett miljövänligt och säkert sätt. Det är något vi är stolta över!

Fossilfritt bränsle.png

Att välja fossilfritt bränsle är viktigt för oss. Vi vill ta ansvar för miljön i hela kedjan från skog till färdigt hus.