Certifiera din skog

Certifiering av skog

Genom att certifiera din skog enligt FSC® och PEFC visar du som skogsägare ditt ansvar för miljön och en hållbar framtid.

Mer betalt för certifierad skog

Allt fler köpare av färdigsågade trävaror vill ha garantier att virket kommer från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk. Huvuddelen av Sveriges skog är idag certifierad och även största delen av det timmer Derome köper och avverkar. Vi hjälper gärna dig som ännu inte certifierat din skog att göra det. Som tack betalar vi en certifieringspremie per levererad volym. 

Hitta din inköpare

Frågor om certifiering?

Våra virkesinköpare svarar på vad en certifiering innebär för just dig. 

Vad innebär en certifiering?

Att certifiera din skogsfastighet innebär att miljöhänsynen dokumenteras och bevaras för framtiden, samt du visar omvärlden att fastigheten sköts på ett ansvarsfullt och naturvårdsanpassat sätt. Därmed stärks träets konkurrenskraft som miljövänligt material. Din skog är alltid viktig för Derome, men som dubbelcertifierad har den ett ännu högre värde eftersom den då blir intressant för hela kedjan inom träindustrin.

FSC® 

Står för Forest Stewardship Council. Svenska FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Systemet är frivilligt och globalt. FSC®s tio grundprinciper gäller för alla certifieringar i hela världen.

PEFC

Står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Svenska PEFC är ett internationellt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan de tre grupperingarna; skogsproduktion, miljö och sociala intressen.

Våra certifikat

Derome är skogsbrukscertifierade genom organisationen PanCert. På deras webbplats hittar du aktuella certifikat och en lista över deras medlemsföretag.  

Deromes spårbarhetscertifikat