Öka värdet av din skog

Det bästa sättet att öka värdet på din skog är att sköta om den på rätt sätt och göra långsiktiga investeringar. Ett bra verktyg för detta är en skogsbruksplan som visar vilka åtgärder som krävs och när de behöver göras.

Vad innehåller en skogsbruksplan? 

En skogsbruksplan innehåller detaljerad information om varje bestånd och hur det ser ut på just din fastighet. Den inkluderar även vilka åtgärder som behöver göras den kommande tiden för att få en så god skogsskötsel och så hög värdeproduktion som möjligt. På så sätt får du goda möjligheter att höja avkastningen från din skog. 

I en grön skogsbruksplan är naturvårdsmål och produktionsmål likställda och enligt skogsvårdslagen bör minst 5 procent av marken avsättas för naturvårdsmål. 

En grön skogsbruksplan ligger också till grund för att kunna certifiera din fastighet enligt PEFC och FSC®.

Jag vill veta vad min skog är värd. Kontakta mig!

Åtgärder som ökar värdet

  • Röj och gallra skogen för att påverka trädens kvalitet och tillväxt positivt.  
  • Återplantera efter slutavverkning. Välj tall eller gran beroende på ståndort. 
  • Bygg skogsbilvägar och håll diken rensade.