Slutavverkningen blir början på något nytt

Slutavverkning, eller föryngringsavverkning som det också kan kallas, innebär att merparten av de gamla träden i ett bestånd avverkas.

Skogen blir då så gles att du som skogsägare måste plantera nya träd - så kallad föryngringsplikt. På så vis markerar avverkningen både ett slut och en början på en skoglig omloppstid.

För dig som skogsägare är slutavverkningen den åtgärd som ger allra mest betalt. Hela 80-90 procent av pengarna under en skogs omloppstid kan komma från själva slutavverkningen. Vi rekommenderar att du är noggrann när du väljer vem du ska leverera ditt virke till.

Vi på Derome har fyra egna sågverk med garanterat högt virkesutbyte, och vi kan med stolthet säga att slutavverkning är vår paradgren. Den nära kontakten med sågverken ger effektiv timmerhantering och vi kan få ut mesta möjliga timmer ur avverkningarna. Ekonomiskt gynnsamt för dig som skogsägare! 

Hitta din inköpare

Kontakta din lokala virkesinköpare om du vill ha hjälp eller har frågor om slutavverkning. 

Trygghet för dig

Våra lokalt förankrade entreprenörer har många års erfarenhet av slutavverkning. Du kan känna dig trygg med att arbetet blir utfört på bästa sätt.