Skogsförvaltning för maximal avkastning

Med Deromes skogsförvaltare får du garanterat god avkastning från din skog. Våra virkesinköpare är utmärkta skogliga rådgivare och hjälper dig gärna att boka in tjänster - men med förvaltning överlåter du hela ansvaret till oss.

Vår skogsförvaltare planerar, bokar och säkrar att skogliga åtgärder utförs ordentligt och vid rätt tidpunkt. Därför passar vår förvaltning dig som vill frigöra tid, säkra att skogen tas om hand och få maximal avkastning. Vill du ha hjälp att förvalta din skog - kontakta vår skogsförvaltare.

Kontakta skogsförvaltare

Fördelar med förvaltningsavtal

 • Tryggt och enkelt
 • Rätt åtgärd i rätt tid
 • Årlig ekonomisk redovisning
 • Ökad lönsamhet

Vad är skogsförvaltning?

Skogsförvaltning är arbetet med att se till att din skog ger största möjliga avkastning - och lever upp till andra värden som du prioriterar.

Skogsförvaltaren kan fungera både som sakkunnig och projektledare för din skog. Den här personen är alltså både expert på skog - och att samordna saker som ska göras i skogen.

Oavsett om du är nybörjare på skogsägande eller har haft skog i decennier blir skogsförvaltaren ett tryggt stöd och bollplank. Skogsförvaltaren ägnar nämligen hela dagarna åt att förvalta olika skogar, med vitt skilda utmaningar. Tack vare sin gedigna erfarenhet kan vår skogsförvaltare snabbt hitta lösningar.

Vi kan givetvis alla aktuella regler och lagar. Med hjälp av den kunskapen kan vi sätta realistiska förväntningar och säkra att allt som rör din skog sköts korrekt

Arbeta aktivt med att vårda och förvalta din skog

Som de flesta skogsägare vill du troligen att ditt skogsägande ska ge god avkastning på lång sikt. Det är inte alltid så enkelt att lyckas med på egen hand.

Eftersom träden ska stå på tillväxt i flera decennier är skogsägande ett maraton, med många val längs vägen. Vissa av valen du gör påverkar det ekonomiska utfallet på ett stort sett oåterkalleligt sätt.

Att ta in skogsförvaltning från oss som är kunniga inom branschen blir därför en enorm tillgång.

Även du som är erfaren skogsägare blir lätt hemmablind och mår bra av att diskutera idéer och vägval med någon som kan minst lika mycket som du om skogsbruk.

Pengarna är en viktig faktor i de flesta uppdrag för skogsförvaltning, men många skogsägare ser skogen som något mer än rena ekonomiska tillgångar. Kanske vill du också ha en härlig plats att vistas i och värna om djur och natur bortom det som lagen kräver. En skogsförvaltare kan hjälpa dig även med den här typen av önskemål. 

Med en skogsförvaltare blir det helt enkelt lättare, roligare och mer lönsamt att ha skog.

 

200316_skog_skogsbruk_960x540_04.jpg

Därför ska du anlita Derome som din skogsförvaltare

När du väljer Deromes skogsförvaltning får du bättre betalt vid avkastning, i och med att du får ut ett större antal kubik timmer. I våra egna sågverk strävar vi alltid efter maximalt timmerutbyte eftersom vi har ett stort behov av sågade trävaror. I och med det är våra skogsförvaltare särskilt bra på att maximera mängden timmer - vilket innebär mer pengar för dig.

Timmer har ett högre värde eftersom det används som virke i exempelvis hus, inte till produkter för slit- och släng. Ur den synpunkten är timmer mer klimatsmart än massaved, som används till bland annat förpackningar.

Vi på Derome är ett stort bolag med god ekonomisk stabilitet. Många av våra skogsägare ser den stabiliteten som en trygghet för det långvariga samarbete som skogsförvaltning innebär. Tryggheten stärks ytterligare av att din skogsförvaltare finns nära till hands, både på telefon och för att komma ut och ses på plats hos dig.

Att djupgående kunskap om alla delar av skogsbruk är samlad hos oss på Derome blir en ytterligare fördel med att välja vår skogsförvaltning. Vi kan stötta dig från plantering till avverkning.

Fördelar med att anlita oss

 • Du får en dedikerad skogsförvaltare
 • Tydliga mål och planer för din skog
 • Vi håller koll på rätt åtgärder vid rätt tid
 • Vi samordnar insatser i skogen
 • Du får någon att ringa vid frågor om skogen
 • Årliga avstämningar med din skogsförvaltare
 • Tryggheten av snabbt stöd när något oförutsett sker
 • Årlig ekonomisk redovisning
 • Du får bättre betalt vid avverkning

Så går samarbetet till

 1.  Behovsanalys där vi tar reda på vad du behöver, för att förvalta skogen efter dina mål. Är du inte säker på vilka mål du har för skogsförvaltningen kan vi hjälpa dig att sätta dem. God avkastning är nästan alltid en del av målbilden. Utöver det kan skogsförvaltningen bli ett stöd för att omforma till jaktfastighet, anlägga våtmark, bygga vägar och mycket mer.
 2.  Skogsbruksplan. För att vi ska kunna ta ett förvaltningsuppdrag behöver du ha en skogsbruksplan eller låta oss ta fram en åt dig. Den här planen kartlägger nuläget i din skog och hur den ska förvaltas under de kommande åren. 
 3. Löpande arbete och kontakt enligt dina önskemål. Vissa skogsägare föredrar tät kontakt med sin skogsförvaltare, andra hörs hellre mer sällan. Vi besöker vissa skogsägare på plats flera gånger om året, andra årsvis.
 4. Hjälp med kort varsel när något oförutsett sker. Skogsförvaltningen kan hjälpa dig med kort varsel vid oförutsedda situationer. Så som vid stormfällen och kraftiga insektsangrepp.
 5. Årliga avstämningar, för att runda av och sammanfatta vad som har hänt under det gångna året och vad som ska komma härnäst i skogsförvaltningen.

 

Se över din skog med Skogskollen

Skogskollen är vår digitala portal, där du kan överblicka din skog och skogsförvaltning i din mobil, dator eller surfplatta. Här finns all information om din skogsbruksplan i en kartfunktion, där du ser en karta med markeringar för åtgärder och upplysningar från skogsstyrelsen.

Många upplever att Skogskollen är ett smidigt verktyg att ha med sig ut i skogen.

Kontakta mig

Vill du veta mer om hur det går till när vi förvaltar din skogsfastighet? 

Med min långa erfarenhet av att hjälpa markägare med rådgivning och skogliga tjänser kan du känna dig trygg med att jag tar hand om din skog på bästa sätt. Jag ser fram emot att komma i kontakt med dig och förklara mer vad ett förvaltningsuppdrag innebär.