Skogsbruksplan

Om du hittar i skogen som i din egen ficka är det lätt att bli hemmablind. Och som nybliven skogsägare är det lätt att känna sig vilsen i skogsskötseln. I båda fallen blir skogsbruksplanen din väg till en välmående skog som ger maximal avkastning.

När du väljer oss kommer en kunnig skogsbruksplanläggare ta fram din plan. Planläggaren kartlägger nuläget för skogen och sätter en skogsbruksplan för åtgärder de kommande åren i samarbete med dig.

Kontakta din lokala virkesinköpare för att boka in din skogsbruksplan.

Hitta din inköpare

Se över din fastighet

Önskar du hjälp med att se över din fastighet och upprätta en plan hjälper vi gärna till. Kontakta din lokala virkesinköpare.

Vad är en skogsbruksplan?

Låt oss börja med en förklaring av vad en skogsbruksplan är. Den tas fram av en skogsbruksplanläggare som går igenom dina bestånd och sätter upp en plan för hur det bäst ska tas om hand. Allt för att ge dig maximal avkastning.

Under åren som följer kommer du troligen återanvända till skogsbruksplanen gång på gång. I den kommer det alltid finns ett tydligt nästa steg för hur du bör ta hand om tillgångarna du har i skogen.

Därför bör du uppdatera din skogsbruksplan

Det allra bästa med en skogsbruksplan är att den ger dig möjlighet att få så bra betalt som möjligt den dag du du väljer att slutavverka.

För dig som är ny skogsägare blir planen en trygg vägledning i hur skogsbruk går till, så att du inte behöver oroa dig för att något ska falla mellan stolarna.

Är du erfaren skogsägare blir skogsbruksplanen ett sätt för dig att inte bli hemmablind. Du vet kanske egentligen när du borde röja, men det är lätt att gå och skjuta på det. Och att vänta för länge med skogsskötsel kan leda till sämre avkastning. Då blir skogsbruksplanen en hjälpsam påminnelse om när det är dags att ta tag i saker och ting.

Vi märker också att en uppdaterad skogsbruksplan kan överraska även de som har ärvt sin skog och upplever att de känner marken utan och innan. När de får planen kan många upptäcka att nuläget inte alls såg ut som de trodde. De kan bli överraskande över hur mycket som har hänt sedan den senaste skogsbruksplanen skrevs, om de haft en sådan tidigare.

Dessutom kan planen underlätta när du ska planera din budget. Inte minst för att säkra upp resurserna för olika insatser i god tid.

Fördelar med att anlita oss

  • Kompetenta skogsbruksplanläggare.
  • Maximal avkastning.
  • Långsiktiga samarbeten.
  • En aktör nära dig.
  • Anpassningsbara efter dig.
  • Du har en egen kontaktperson som sköter din affär.

Exempel på en vanlig skogsbruksplan

  • Grunden för vår skogsbruksplan är en beskrivning av nuläget för din skog. I planen delas den in efter relevanta avdelningar.
  • Utifrån nuläget kommer planen också lista åtgärder med tidpunkter för när det bör genomföras. Till exempel när en viss del av skogen bör röjas.

Specialanpassad skogsbruksplan

Vi skräddarsyr skogsbruksplanen efter dina mål med skogen. Om du till exempel är fokuserad på maximal avkastning över tid, att få till bra vägar på fastigheten eller kort avverkningstid.

Tanken med skogsbruksplanen är att du ska känna dig trygg med att kunna ta dig dit du vill.

Om du gör skogsbruksplanen som en del av vår skogsförvaltning är det vi som ansvarar för att följa upp planen löpande. På så sätt kan vi säkra att du känner att skogsbruket går i rätt riktning och justera planen där det behövs.

En annan viktig del i vårt uppdrag är att hjälpa dig reda ut vad som är möjligt. Till exempel när det finns frågetecken kring lagar och regler som kan begränsa skogsbruk på olika sätt.

Grön skogsbruksplan för certifiering av skogsbruk

Vi tar även fram så kallade gröna skogsbruksplaner. Med det menas att planen hjälper dig sköta skogen på ett sätt som underlättar certifiering enligt PEFC och FSC.

De här certifieringarna gör det möjligt att få certifieringspremier när du säljer avverkningsrätter. Det innebär att du får mer betalt för skogen.

Ur hållbarhetssynpunkt kan det också vara intressant för dig att veta att vi fokuserar på att få fram timmer. Timmer får du mer betalt för än till exempel massaved. Utöver den ekonomiska vinningen uppskattar många skogsägare vetskapen om att deras skog används som material till exempelvis bostäder där familjer kan flytta in, snarare än pappersmassa för slit och släng-förpackningar.

Såhär kan samarbetet gå till

Om du är intresserad av en skogsbruksplan, hör av dig till din lokala virkesinköpare hos oss. Vi svarar gärna på frågor och hjälper dig hitta rätt för dina behov.

När du går vidare med att beställa en skogsbruksplan sätter vi dig i kontakt med en skogsbruksplanläggare. Det här är en person med specialistkunskaper på att kartlägga skog och skapa den här sortens planer.

Tillsammans går du och planläggaren igenom din skog. Ni diskuterar också vad du har för mål för skogen. Har du inga mål kan planläggaren hjälpa dig att sätta dem. Sedan formas planen med åtgärdsförslag för de kommande åren. Du får den levererad digitalt och/eller inplastad i pappersform.

Håll koll på din skog via Skogskollen

Du kan få din skogsbruksplan levererad på ett sätt som passar dig. Oavsett om du föredrar det klassiska utförandet med papper, digitalt eller både och.

Den digitala versionen finns i vår portal Skogskollen, som även finns som app till surfplatta och mobil.

Här får du dessutom en animerad karta. På kartan ser du markeringar, som visar åtgärdsförslag för olika delar av skogen. Här ser du också upplysningar från Skogsstyrelsen. Exempelvis vad gäller nyckelbiotoper, fornlämningar och liknande.