Gör en skogsbruksplan för bättre kontroll

Att upprätta en grön skogsbruksplan hjälper dig som skogsägare att utföra rätt åtgärd vid rätt tillfälle, vilket ger en god produktion och höjer avkastningen från skogen.

En skogsbruksplan innehåller detaljerad information om varje bestånd och hur det ser ut på din fastighet. Den inkluderar även vilka åtgärder som behöver göras den kommande tiden för att få en så god skogsskötsel som möjligt.

En grön skogsbruksplan ligger också till grund för att du ska kunna certifiera din skog enligt PEFC™ och FSC®.

Hitta din inköpare

Se över din fastighet

Önskar du hjälp med att se över din fastighet och upprätta en plan hjälper vi gärna till. Kontakta din lokala virkesinköpare.