Förvaltning gör det enkelt att sköta skogen professionellt

Kanske har du köpt skog som en långsiktig investering och behöver få avkastning på kapitalet? Eller så har du ärvt en skogsfastighet men har fullt upp med ditt vanliga jobb och kanske inte ens bor på samma ort? Allt fler markägare utan större skoglig erfarenhet behöver hjälp med skötsel och tillsyn, för att kunna vara säker på att rätt åtgärder utförs.

Individuella planer

Ett förvaltningsavtal passar dig som vill frigöra tid och ändå vara säker på att skogen sköts på rätt sätt. Vi hjälper dig att få maximal avkastning från din skog utifrån dina mål med ditt skogsägande. Alla avtal upprättas utifrån respektive skogsägares mål med sin fastighet. Vissa vill ha en snabb avkastning, medan andra ser längre horisonter och andra värden. När du skriver avtal om förvaltning med oss, får du en dedikerad kontakt som i sin tur ser till att alla åtgärder och tjänster utförs för att skogen ska ge den avkastning som ni tillsammans kommit överens om. 

Ett tryggt samarbete 

Du och förvaltaren har årliga avstämningar där du hålls uppdaterad om nuläge och framtid. Du kan känna dig trygg i att det finns en person med helhetssyn som jobbar med ett starkt engagemang för din fastighet, och som alltid ställer upp om något oförutsett skulle inträffa. Du har till exempel en garanterad avsättning även om det till exempel sker stora stormfällen eller kraftiga insektsangrepp.

Fördelar med förvaltningsavtal

  • Tryggt och enkelt
  • Rätt åtgärd i rätt tid
  • Årlig ekonomisk redovisning
  • Ökad lönsamhet

Kontakta mig

Vill du veta mer om hur det går till när vi förvaltar din skogsfastighet? 

Med min långa erfarenhet av att hjälpa markägare med rådgivning och skogliga tjänser kan du känna dig trygg med att jag tar hand om din skog på bästa sätt. Jag ser fram emot att komma i kontakt med dig och förklara mer vad ett förvaltningsuppdrag innebär.