Så skyddar du din skog från snytbaggen

Varje år orsakar snytbaggar skador i svenska planteringar för hundratals miljoner kronor. På hyggen och i unga planteringar trivs snytbaggen som bäst.

Snytbaggen livnär sig i huvudsak på bark från barrträdsplantor. Den gnager på plantorna vilket ringbarkar stammen och till slut dör plantorna. När temperaturen överstiger 18 grader, runt maj-juni, svärmar insekten. Den dras till doften av nyavverkade stubbar och rester från avverkningar där den landar för att para sig och lägga ägg i marken och ge sig på det den gillar bäst; planteringar. Den är alltså som mest aktiv under våren och under sensommaren avtar aktiviteten då den förbereder sig för övervintring i humusen.

Effektiva åtgärder

Det finns effektiva åtgärder för att motverka skadeangrepp på plantor; markberedning, skärmträd samt att sätta behandlade plantor. 

Fredrik Johansson, virkesinköpare i Uddevalla, berättar:
- Man bör sätta snytbaggebehandlade plantor. Men även markberedningen är viktig att göra för att minska snytbaggegnaget. Snytbaggen har ”torgskräck” och gillar inte att gå på den bara mineraljorden som finns i en markberedningsfläck. 

200316_skog_ta_hand_om_skogen_960x540_01.jpg

Fredrik fortsätter:

- Vad gäller snytbaggen så jobbar vi ju enbart med mekaniska skydd numera. Det har medfört att markberedningen blir väldigt viktig och många gånger avgörande för hur resultatet och överlevnad kommer att se ut. Om du inte markbereder så tänk på att sätta större och grövre plantor som tål mer gnag.

Hitta din virkesinköpare

Rådge med din inköpare

Kontakta din virkesinköpare redan idag för att beställa markberedning och snytbaggebehandlade plantor.