Skogsröjning

Röjning är den skogsvårdsåtgärd som många hoppar över på grund av tidsbrist eller för dålig kunskap. Men en väl utförd röjning är ett viktigt steg mot en lönsammare skog. Vi kan hjälpa till med rådgivning eller med hela röjningen.

Vad innebär skogsröjning?

Röjning av skog innebär att rensa bland träden, så att de träd du vill ha som framtida kapital får så goda möjligheter som möjligt att växa sig stora. Mer utrymme ger de här träden bättre förutsättningar än om de hade behövt dela skogen med de träd du röjer bort. Du gör skogsröjningen för att skydda din investering i skogen.

Kontakta din virkesinköpare för att boka in röjning eller få rådgivning.

Röja i skogen själv eller ta hjälp - vad är mest effektivt?

Att röjningen görs vid rätt tillfälle under under skogens omloppstid är avgörande för avkastningen efter slutavverkningen.

Om du väntar för länge kan det bli svårt eller omöjligt att ta tillbaka den utveckling träden har gått miste om. Det går att röja själv och det är inte ovanligt att skogsägare väljer att göra så. Men det kräver tid, ork och kunskap.

Eftersom professionella röjare är snabbare och kan lägga mer tid på röjningen blir den avklarad betydligt fortare när de sköter den. Det som tar proffsen några dagar att bli klara med kan ta en ovan skogsägare över ett år. Oavsett om det är vi som röjer eller om du som skogsägare så är det viktigt att det blir gjort för att få en välmående skog.

Offert röjning

Fördelar med röjning

 • Kvaliteten på hela skogsbeståndet höjs, och därmed också värdet
 • Träden som lämnas kvar blir mer stormfasta
 • Skogen blir vackrare och trevligare att vistas i

 

Fördelar med att röja skog med oss

När du röjer med oss kan du räkna med att arbetet blir gjort på ett korrekt sätt, som garanterar bra avkastning för dig. Och framförallt blir skogsröjningen av.

Vi sitter på djupgående kunskaper om skogsbrukets alla delar. Så när du vänder dig till oss kan du få hjälp med allt som hör din skog till - och vara säker på att det genomförs på ett korrekt sätt.

Oavsett om du tar hjälp av oss för rådgivning eller för själva utförandet av skogsröjningen, så säkerställer vi att det går rätt till. På så sätt får du rätt röjning för maximal avkastning.

Varför behövs röjning?

Du får ofta mer betalt vid avverkning när träden står glesare än där skogen är tät. När träden får mer utrymme utrymme kan de nämligen växa sig grövre. Ju grövre träd, desto bättre betalt för dig som skogsägare när du avverkar. Då kan stammarna nämligen bli timmer, vilket är mer värdefullt än massaved.

Om du som skogsägare inte röjer kommer du troligen få sämre ekonomi i skogen. Tillväxt som hade kunnat gå till stora välmående träd läggs istället på flera träd av sämre kvalitet. Vissa av de här sämre träden kommer förmodligen självdö innan de avverkas - och därmed har de stått och växt i onödan eftersom du aldrig kommer kunna sälja dem.

När du istället röjer i rätt tid får du bättre ekonomi på skogen, som dessutom blir vackrare att vistas i och mindre känslig för exempelvis stormar.

När ska jag röja skog?

Generellt bör ungskog röjas när medelhöjden är ca 2-4 meter, men det varierar. Till exempel är det lite ovanligt att röja tallskog två gånger, och den första omgången när plantorna är 0,5-1 meter höga.

Det är också vanligt att ta ner träd som du inte vill satsa på senare i skogens omloppstid. Då kallas det gallring.

Vilken tid på året?

Du kan utföra skogsröjning bär som helst på året, förutsatt att snön inte är för djup.

Beroende på vilken typ av skog du har finns vissa saker att tänka på. Till exempel att det är lättare att röja avlövade lövträd, eftersom du får bättre sikt och minskad risk för skador på huvudplantorna.

Förr fanns det stramare regler för när du fick röja tall och gran, men sedan 2012 gäller samma regler som för annan skog. Den rekommenderade tidpunkten är dock försommar för tall med skorpbark och sensommar för gran. Anledningen till det är att undvika insektsangrepp.

Hur vet jag om jag behöver röja två gånger?

Att röja skog två gånger kan göras av olika anledningar. Till exempel i tallskog, där den första plantröjningen ofta görs vid 0,5-1 meters höjd och den andra ungskogsröjningen kan göras när träden är 1,3 meter i medelhöjd.

Hör av dig till din lokala virkesinköpare eller förvaltare hos oss för att diskutera din skogsröjning och dina förutsättningar. Titta även i din skogsbruksplan, där röjning kan vara en planerad åtgärd.

skog_röjning.jpg

Skogsbruksplan

För att sätta en tydlig plan för röjning och andra åtgärder i din skog rekommenderar vi en skogsbruksplan. Hör av dig till din lokala virkesinköpare eller förvaltare hos oss för att diskutera din skogsröjning och dina förutsättningar.

Hur gynnas träden av skogsröjningen?

Efter röjningen kommer du givetvis ha färre träd i skogen än tidigare. Syftet är ju att främja de bästa stammarna av önskat träslag, i kombination med de du sparar för att exempelvis främja biologisk mångfald.

Träden av ditt önskade träslag får då mer luft, ljus, näring och vatten.  I och med det kan de växa sig grövre. Fler träd kommer troligen få raka stammar med symmetriska kronor, jämfört med om du inte hade röjt skogen.

Eftersom träden har grövre stammar och mår bättre minskar deras skaderisk, inte minst vid stormar och tung snö. Allt detta bidrar generellt till att du får bättre avkastning på skogen.

Den växtlighet som du har röjt får får ligga kvar på marken och förmultna för att ge näring till beståndet. Det är inte någon poäng ekonnomiskt med att försöka sälja det.

Kostnad för skogsröjning

Många faktorer påverkar vad din skogsröjning kostar. När du hör av dig till oss och berättar om vad du vill göra kan vi ge en rättvisande offert utifrån dina förutsättningar. 

Här har vi samlat en del av de faktorer som påverkar priset.

 • Area
 • Gångavståndet till området
 • Höjd och täthet i bestånden
 • Hur terrängen är, både yta och lutning

Råd för dig som vill röja skog själv

Hur röjer man skog rent praktiskt? Här har vi samlat tips för dig som vill röja i skogen själv:

 • Säkerheten först! För att säkra att du har rätt kunskaper för att hantera röjsåg kan du till exempel ta röjsågskörkort.
 • Planera och utför röjning i "gator". Med gator menas stråk som går fram och tillbaka längs med varandra genom skogen. Gör dina gator runt 2-4 meter breda, gärna åt den smalare delen av spannet för dig som är nybörjare. Planera att gå parallellt med sluttningar och undvik att behöva korsa hinder som bäckar under varje stråk.
 • Värna om biologisk mångfald. Exempelvis genom att främja mindre förekommande lövträd som rönn, ek och sälg i skog med mestadels barrträd. Buskar och lövträd vid vattendrag och liknande blir hem både flora och fauna.
 • Tänk smart för att spara på kroppen. Jobba med lugna rörelser där höfter och ben hjälper till. Ju lättare och högre skogen blir, desto mer ansträngande blir det att röja. Så även detta är ett argument att börja i god tid.
 • Våga röja ordentligt. Generellt tenderar skogsägare att röja för lite. För att veta om du har röjt färdigt kan du testa att sträcka ut armarna rätt ut från kroppen och promenera mellan träden. Kan du det utan problem har de troligen minst 2 meter mellan sig.
 • Prioritera rätt bestånd. Även här kan vi hjälpa dig med avvägningar efter dina mål och förutsättningar. Hör av dig till din lokala virkesinköpare eller förvaltare