Försäljnings- och leveransvillkor - Byggverksamhet

Gäller vid offertgivning och försäljning till yrkesmässig byggverksamhet.

Priser

Gällande prislista med tillhörande ABM07 samt Täckbestämmelse till ABM07.

Villkor

För försäljning och leverans tillämpas ”Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet”, ABM07 med gällande Täckbestämmelser.

För försäljning av vitvaror tillämpas ”Elektriska Hushållsapparat Leverantörer till företag”, EHL BYGG 2007

Retur 

Returrätt 30 dagar mot returavgift 15%, enbart på varor som lagerhålls av Derome. Produkten returneras komplett och i oförändrat skick. 

Retur av virke som är beställt som PEFC-certifierat

Vi värnar om ett hållbart skogsbruk och vi kan erbjuda PEFC-certifierat virke till dig som kund. Dock vill vi göra dig uppmärksam på att returer av brutna förpackningar virke inte är tillåtit inom ramen för PEFC-certifiering. Orsaken är att spårbarheten tappas om brutna förpackningar tas in på våra lager. Därför kan vi inte godkänna returer av brutna virkesförpackningar längre. Det går bra att ånga köpet om förpackningen är obruten. Då önskar vi följesedel, faktura eller kvitto för att vi ska ha möjlighet att spåra ordern. Tack för din förståelse och låt oss bygga en hållbar framtid tillsammans.

Beställning - Orderläggning lagerleverans av Byggmaterialvaror 

Order kan läggas mellan 6.30-16.30. Orderbekräftelse skickas per mail.

Digital leveransavisering

För att ni som kund enkelt ska kunna följa er leverans hela vägen till arbetsplatsen så skickar vi som leverantör ett antal aviseringsmeddelanden som SMS innehållande länk till en informationssida. Aviseringsmeddelandena skickas till beställare, mottagare och eventuell projektledare. Ni som kund kan närsomhelst stänga av och styra vilka aviseringar ni vill mottaga. 

Tjänsteprislista och avgifter

Vi som Leverantör erbjuder marknadens bästa leveransalternativ. Med ett åkeri i egen regi har vi ett flertal leveranssätt för att erbjuda just den service som förenklar din vardag.

Tjänsteprislistan kan erhållas från din Kontakt/Kundansvarige säljare.

När vi som Leverantör erbjuder andra leveranstillfälle eller produkter än det som ingår i vårt som Leverantörs ordinarie lagersortiment sker leverans av sådana produkter när produkten finns tillgänglig för leverans från vårt lager, kostnad för denna leverans benämns i Tjänsteprislistan som ”verklig frakt”.

Speciella avgifter, lastbärare och emballage

Vi tar ut en avgift för vår miljöplast samt leverantörsunika avgifter såsom lastbärare debiteras för att vi som Leverantör ska kunna uppfylla vårt fulla ansvar för de produkter som transporteras/levereras & lossas, dessa avgifter anges i Tjänsteprislistan.

Det åligger dig som Kund att returnera lastbärare såsom pallar, pallkrage m.m. Vi som Leverantör ingår i byggpallsamarbete och debiterar därmed lastbärare såsom pall, pallkrage m.m. Du som Kund debiteras kostnad för lastbärare enligt Tjänsteprislistan Vid returnerad lastbärare krediteras du som Kund enligt angivet/avtalat belopp i Tjänsteprislistan.

Godsmottagning - Mottagningskontroll

Gods, emballage och pallar ska kontrolleras vid mottagande. Upptäcks skada eller avvikelse, ska du som Kund notera till transportören/chauffören på kvittens av leveransen. Mottagningskontroll ska i övrigt följa ABM07.

Eventuell dold skada/avvikelse ska anmälas till oss som Leverantören inom 5 dagar från kvittens och innan montage på arbetsplats gjorts.

Betalning

Försäljning sker om inte annat avtalats till de priser som vi som Leverantör tillämpar vid tidpunkten för leverans.

 Vi som Leverantör har alltid rätt att justera gällande priser med hänsyn till eventuella valuta-, pris- eller råvaruprisförändringar. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och andra offentliga pålagor.

Betalning ska ske inom överenskommen faktureringsplan från fakturadatum. Vi som Leverantör äger emellertid rätt att besluta om förskottsbetalning helt eller delvis om vi som Leverantören bedömer det påkallat.

Vi som Leverantör har vid förfallen betalning rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen.

Vi som Leverantör har rätt att när som helst justera kreditlimit på Kunden.

Produkter utom ordinarie lagersortiment

Beställda varor till vårt lager hämtas av köparen senast 5 arbetsdagar efter aviserad ankomst till lager. Vid utebliven hämtning debiteras godshyra enl. Tjänsteprislista för perioden till dess att varan är hämtad alternativt avropad med leverans ut till köparen.

Terminaliseringstjänst av beställda produkter, vänligen kontakta er säljare för förfrågan, avgiften för denna tjänst finns reglerat i Tjänsteprislistan. 

Retur 

Med retur avses att Kund returnerar en av dig som Kund beställd lagerprodukt utan att det är något fel på produkten, förpackningen eller annan avvikelse i relation till beställningen.

Vi som Leverantör förbehåller oss rätten att godkänna returnerat material för kredit utbetalning.

Alla returer ska meddelas till oss som Leverantör före det att gods återsänds eller återlämnas på filial.

Bokar ni som Kund returfrakt hos oss som Leverantör står du som Kund för fraktkostnaden.