Derome

Certifierade trävaror

I över 75 år har trä och relationer varit Deromes största råvaror. Derome hämtar sitt trä från skogar i närområdet och sågar det i sina egna sågverk. Trävaror som sågas och vidareförädlas i Deromes egna sågverk uppfyller spårbarhetsreglerna för FSC® och PEFC-standarderna. Vi underlättar för dig som kund att veta hur våra produkter är framtagna. Vår kedja från skog till färdigt hus är unik.

Visar 1-20 av 144 Produkter