Integritetspolicy

Derome sätter stor vikt vid din personliga integritet, därför har vi en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter. 

Vår integritetspolicy i korta drag

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster. Derome följer nedanstående riktlinjer för att skydda din integritet i samband med detta. 

  • Vi ser till att all information lagras säkert. 
  • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för. 
  • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger. 
  •  Vi säljer ingen information till tredje part. 
  •  Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet. 

Nedan kan du läsa mer i detalj hur vi hanterar den data vi samlar in.
 

1. Insamling av information och spårning när du besöker vår webbplats

Vid ditt första besök på vår webbplats visas en samtyckesruta där du kan välja om vi får lagra cookies på din dator eller inte och i så fall vilka kategorier vi får lagra. Du kan när som helst ändra ditt val genom länken "Ändra integritetsinställningar (Cookies)" som finns i sidfoten. Du kan även stänga av allt användande av cookies på din webbläsare, dock kan då vissa tjänster som tillhandahålls av vår webbplats sluta fungera korrekt. 

Derome använder cookies och Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress), är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonym trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen eller bankuppgifter. Den insamlade informationen används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till att se vem som besöker webbplatsen. 

Här kan du se en lista över de cookies som webbplatsen använder.

2. När du fyller i formulär på vår webbplats 
 

2.1 Ansökan till ledig tjänst eller spontanansökan 

Om du söker en ledig tjänst hos Derome lagrar och hanterar vi informationen för att kunna kontakta dig i rekryteringssyfte. All insamling av information sker genom vårt externa rekryteringsverktyg, Rekrytera. Vi lagrar informationen under 24 månader. Om du skickar in en spontan ansökan lagrar vi informationen under 6 månader i syfte att eventuellt kontakta dig gällande den typ av tjänst du visat intresse för. 

2.2 Anmälan till nyhetsbrev 

Anmälan till våra nyhetsbrev sker via ett formulär som är kopplat till vårt system för utskick av e-post och sms. Hantering av dina uppgifter sker i detta system, men det är fortfarande vi inom Derome som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avprenumerera på utskick från oss.  

2.3 Chatta med oss  

Genom att kontakta oss via chatt godkänner du att vi lagrar följande uppgifter om dig i maximalt 6 månader:

  • Det namn som du uppger.
  • Din e-postadress.
  • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt meddelande.

Du godkänner också att:

  • Derome har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas).
  • Derome förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress till tredje part utöver vad som anges i denna policy utan ditt skriftliga medgivande. Ditt meddelande kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

3. Användning av digitala tjänster 

När du registrerar dig i samband med offertförfrågan, event, som kund för e-handelsköp eller som användare av någon av våra andra digitala tjänster lagrar och hanterar vi information om dig för att kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster och produkter, uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och ge dig en personlig service. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att bjuda in dig till kommande event eller marknadsföra produkter eller tjänster. 

4. Kameraövervakning

Derome bedriver kameraövervakning på ett antal platser runt om i verksamheten. Övervakningen sker utifrån berättigat intresse och främst av produktionstekniska skäl, men också för att skapa trygghet och förhindra brott och skadegörelse. Det filmade materialet är utan ljud och lagras i maximalt en månad. Du kan när som helst begära ut uppgifter och/eller få dem raderade. Registrerad kan klaga hos Integritetsmyndigheten vid misstanke om brott mot lagar, regler eller avtal.

5. Informationssäkerhet 

Derome är noga med säkerheten runt personlig information. Samtliga personuppgifter behandlas på ett sätt som uppfyller de krav som enligt lag ställs på säker behandling av personuppgifter. 

6. Tillgång till information 

Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på GDPR@derome.se. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen till dig digitalt.

7. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Derome längre lagrar din information, vänligen kontakta oss så raderar vi den. 

8. Visselblåsning

Gällande visselblåsarlagen har vi en lagstadgad skyldighet att ha interna rapporteringskanaler där samtliga som på något sätt representerar vår organisation eller är yrkesmässigt verksamma i den ska kunna anmäla misstänkta och konstaterade lagöverträdelser som innefattar brott och som är av allmänintresse (ekonomisk brottslighet, miljöbrott eller missförhållanden som orsakar överhängande fara för personers liv och hälsa).

Vi har ingått ett avtal med extern leverantör för att få tillgång till visselblåsartjänsten. Tjänsten går att använda helt anonymt men i det fall visselblåsaren väljer att lämna sina personuppgifter om sig själv kommer leverantören inhämta samtycke.

9. När gäller denna integritetspolicy? 

Vår integritetspolicy gäller för tjänster kopplade till våra webbplatser och vid kameraövervakning. Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy. Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med maj 2018. 

10. Ändringar 

Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Vi kommer inte att minska de rättigheter som anges här, men vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy utan att aktivt kontakta dig. Besök gärna denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad. 

Du kan när som helst kontakta Derome för att begära ut, korrigera eller radera den information vi har lagrad om dig.

Om du har ytterligare frågor om Deromes lagring och hantering av information, vänligen kontakta oss.

Derome AB
Orgnr 556120-4487
Bjurumsvägen 14
432 87 Veddige 
0340-66 64 00 
gdpr@derome.se