Behandling av personuppgifter

Derome sätter stor vikt vid din personliga integritet, därför har vi en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter. 

Vår integritetspolicy i korta drag

Vi samlar in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster. Derome följer nedanstående riktlinjer för att skydda din integritet i samband med detta.  

 • Vi ser till att all information lagras säkert. 
 • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för. 
 • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger. 
 • Vi samlar bara in ändamålsenliga uppgifter
 •  Vi säljer ingen information till tredje part. 
 •  Vi ser löpande över vår Integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet. 

Nedan kan du läsa mer i detalj hur vi hanterar den data vi samlar in.

1. Insamling av information och spårning när du besöker vår webbplats

Vid ditt första besök på vår webbplats visas en samtyckesruta där du kan välja om vi får lagra cookies på din dator eller inte och i så fall vilka kategorier vi får lagra. Du kan när som helst ändra ditt val genom länken "Ändra integritetsinställningar (Cookies)" som finns i sidfoten. Du kan även stänga av allt användande av cookies på din webbläsare, dock kan då vissa tjänster som tillhandahålls av vår webbplats sluta fungera korrekt. 

Derome använder cookies och andra teknologier för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. De medarbetare hos oss som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Under hittar du detaljerad information om vad vi samlar in. Den insamlade informationen används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till att se vem som besöker webbplatsen. 

Här kan du se en lista över de cookies som webbplatsen använder.

1.1 Externa verktyg

Andra partners som vi delar information med, i syfte att förbättra våra annonser, webb och kundupplevelse, är verktyg som Google Analytics, Qlik, Google Ads, Meta, LinkedIn, SalesForce, SEMrush och Hotjar.

1.2 Utvecklingspartners och Externa Parter

För att förbättra och utveckla våra tjänster kan Derome samarbeta med externa utvecklingspartners och andra tredjepartsleverantörer. Dessa partners kan få tillgång till vissa personuppgifter för att underlätta utvecklingen, underhållet och förbättringen av våra digitala plattformar och tjänster. 
Nedan följer en lista över utvecklingspartners och deras respektive uppgifter:

 • Tekniska utvecklingspartners: Dessa kan inkludera företag eller organisationer som hjälper till med utvecklingen och underhållet av vår webbplats, mobilapplikationer och andra digitala plattformar. De har tillgång till vissa personuppgifter för att genomföra tekniska förbättringar och säkerhetsuppdateringar.

 • Tjänsteleverantörer och molntjänstleverantörer: Vi kan använda molntjänster och andra externa tjänsteleverantörer för att lagra och hantera data. Dessa tjänsteleverantörer kan ha tillgång till personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som vi har avtalat om, såsom datalagring och säkerhetskopiering.

 • Extern support och underhåll: Vi kan samarbeta med externa support- och underhållstjänster för att säkerställa att våra digitala plattformar fungerar korrekt och för att tillhandahålla teknisk support till våra användare. Dessa parter kan få tillgång till personuppgifter för att utföra sina support- och underhållsuppgifter.

1.3 Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Grundläggande företagsinformation: namn, organisationsnummer
 •  Identifieringsuppgifter där detta krävs för att genomföra en order, så som namn, födelsedatum
 • Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress
 • Konto- och profilinformation: inställningar, preferenser
 • Yrkesuppgifter så som titel, anställningsuppgifter
 • Ekonomisk information som kreditvärdighet och ekonomisk situation
 • Kundhistorik och kundengagemang på vår hemsida: beställnings- och leveransinformation, kundvagnsrörelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformation,
 • Aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster som du tidigare har haft, hur mycket och hur ofta de används, status för produkter/tjänster,
 • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.
 • Andra uppgifter du lämnar till oss, till exempel svar på kundundersökningar, information i korrespondens, kontakt med kundservice, deltagande i event etc.
 • Publika uppgifter som du lämnar till en tredje part
 • Cookies: se vår information om cookies här: https://www.derome.se/handla-online/integritetspolicy/cookies 

2. När du fyller i formulär på vår webbplats 

Derome behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration, ansökan om tjänst, Bli kund och liknande formulär på vår hemsida. I samband med att du skickar in dina uppgifter till oss för olika ändamål, samlas personuppgifterna in direkt från dig. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med hanteringen är att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig. Du kan när som helst kontakta oss för att ta tillbaka ditt samtycke och avsluta hanteringen av uppgifterna. Kontaktuppgifter hittar du nederst i integritetspolicyn.

2.1 Ansök om att Bli kund hos Derome 

När du fyller i formuläret Bli kund, eller Bli e-handelskund behandlar vi dina uppgifter för att kunna registrera dig som kund. För att få handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag i samband med kontoupplägg. En kreditprövning via vår partner kommer göras på ditt organisationsnummer och återkoppling kommer göras via kontaktinformationen som du delar med oss.

2.2 Ansökan till ledig tjänst eller spontanansökan 

Om du söker en ledig tjänst hos Derome lagrar och hanterar vi informationen för att kunna kontakta dig i rekryteringssyfte. All insamling av information sker genom vårt externa rekryteringsverktyg, Rekrytera. Vi lagrar informationen under 24 månader. Om du skickar in en spontan ansökan lagrar vi informationen under 6 månader i syfte att eventuellt kontakta dig gällande den typ av tjänst du visat intresse för. 

2.3 Anmälan till nyhetsbrev 

Anmälan till våra nyhetsbrev sker via ett formulär som är kopplat till vårt system för utskick av e-post och sms. Hantering av dina uppgifter sker i detta system, men det är fortfarande vi inom Derome som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avprenumerera på utskick från oss.  

2.4 Chatta med oss  

Genom att kontakta oss via chatt godkänner du att vi lagrar följande uppgifter om dig i maximalt 6 månader:

 • Det namn som du uppger.
 • Din e-postadress.
 • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt meddelande.

Du godkänner också att:

 • Derome har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas).
 • Derome förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress till tredje part utöver vad som anges i denna policy utan ditt skriftliga medgivande. Ditt meddelande kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

3. Användning av digitala tjänster 

När du registrerar dig i samband med offertförfrågan, event, som kund för e-handelsköp eller som användare av någon av våra andra digitala tjänster lagrar och hanterar vi information om dig för att kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster och produkter, uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och ge dig en personlig service. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att bjuda in dig till kommande event eller marknadsföra produkter eller tjänster. 

3.1 Hur vi använder personuppgifterna 

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster
Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Leverans av tjänst
Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du kan anmäla dig till när du blir kund hos oss eller via hemsidan. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Försäljning och marknadsföring
Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen.

4. Kameraövervakning

Derome bedriver kameraövervakning på ett antal platser runt om i verksamheten. Övervakningen sker utifrån berättigat intresse och främst av produktionstekniska skäl, men också för att skapa trygghet och förhindra brott och skadegörelse. Det filmade materialet är utan ljud och lagras i maximalt en månad. Du kan när som helst begära ut uppgifter och/eller få dem raderade. Registrerad kan klaga hos Integritetsmyndigheten vid misstanke om brott mot lagar, regler eller avtal. Nederst på den här sidan hittar du informationen du behöver för att kunna kontakta oss i detta ärende.

5. Informationssäkerhet 

Derome är noga med säkerheten runt personlig information. Samtliga personuppgifter behandlas på ett sätt som uppfyller de krav som enligt lag ställs på säker behandling av personuppgifter. 

6. Tillgång till information 

Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på GDPR@derome.se. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen till dig digitalt.

7. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Derome längre lagrar din information, vänligen kontakta oss så raderar vi den. 

8. Visselblåsning

Gällande visselblåsarlagen har vi en lagstadgad skyldighet att ha interna rapporteringskanaler där samtliga som på något sätt representerar vår organisation eller är yrkesmässigt verksamma i den ska kunna anmäla misstänkta och konstaterade lagöverträdelser som innefattar brott och som är av allmänintresse (ekonomisk brottslighet, miljöbrott eller missförhållanden som orsakar överhängande fara för personers liv och hälsa).
Vi har ingått ett avtal med extern leverantör för att få tillgång till visselblåsartjänsten. Tjänsten går att använda helt anonymt men i det fall visselblåsaren väljer att lämna sina personuppgifter om sig själv kommer leverantören inhämta samtycke. Här hittar du information om hur du rapporterar eller följer upp ett ärende helt anonymt.

9. När gäller denna integritetspolicy? 

Vår integritetspolicy gäller för tjänster kopplade till våra webbplatser och vid kameraövervakning. Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy. 

10. De registrerades rättigheter och Deromes ansvar

Som användare av våra tjänster har du vissa rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Nedan följer en lista över de viktigaste rättigheterna och det ansvar som Derome tar för att säkerställa att dessa rättigheter respekteras.

10.1 Rättigheter och ansvar

1. Rätten till information: Du har rätt att få tydlig och begriplig information om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har enligt tillämpliga lagar och regler. Derome ansvarar för att tillhandahålla tydlig och lättförståelig information om behandlingen av personuppgifter i denna integritetspolicy.
2. Rätten till tillgång: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Derome har lagrat om dig. Derome ansvarar för att tillhandahålla dig en kopia av dina personuppgifter på begäran och för att säkerställa att du har enkel tillgång till den informationen.
3. Rätten till rättelse: Om du upptäcker att de personuppgifter som Derome har lagrat om dig är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller kompletteras. Derome ansvarar för att korrigera eventuella felaktigheter i dina personuppgifter på begäran.
4. Rätten att bli glömd och raderad: Du har rätt att begära att Derome raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för, om behandlingen av uppgifterna inte längre är laglig eller om du har återkallat ditt samtycke till behandlingen. Derome ansvarar för att radera dina personuppgifter på begäran och för att säkerställa att de inte längre behandlas.
5. Rätten att invända: Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, såsom direktmarknadsföring eller behandling som sker på grundval av Deromes berättigade intresse. Derome ansvarar för att respektera ditt invändningsrätt och för att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter om du invänder mot den.

10.2 Rätten till att klaga 

Du kan när som helst kontakta Derome för att begära ut, korrigera eller radera den information vi har lagrad om dig. Om du som registrerad vill lämna klagomål kan du med fördel även hänvisa till integritetsskyddsmyndigheten IMY. Referera då direkt till formulär eller kontaktväg för att visa på ansvar.

11. Ändringar 

Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Vi kommer inte att minska de rättigheter som anges här, men vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy utan att aktivt kontakta dig. Besök gärna denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad. 

Du kan när som helst kontakta Derome för att begära ut, korrigera eller radera den information vi har lagrad om dig.

Om du har ytterligare frågor om Deromes lagring och hantering av information, vänligen kontakta oss.

Derome AB
Orgnr 556120-4487
Bjurumsvägen 14
432 87 Veddige 
0340-66 64 00 
gdpr@derome.se