BESSEY

Sedan 1889 har Bessey skapat skapat produkter inom spänn- och skärteknik. 

Bessey Tool skapar ständigt nya och innovativa lösningar på deras produkter. De baseras på många års forskning och utvecklingskompetens. Deras viktigaste punkter är att skapa produkter av material med högkvalitet som är tillverkade av den senaste tekniken.

Kategorin saknar produkter som kan levereras till ditt område