Miljöbedömning och miljömärkning i Deromes e-handel

I vår e-handel kan du handla allt du behöver inom bygg, järnvaror och industri från välkända leverantörer och inte minst Deromes egna träprodukter av hög kvalitet. Många produkter i Deromes webbshop är godkända i något av de miljöbedömningssystem som branschen använder, till exempel Byggvarubedömningen (BVB), BASTA/BETA, SundaHus och Svanen

Syftet med Miljöbedömningar är att göra det enkelt för användare att välja produkter som är mer skonsamma för människor och miljö.

För att hitta produkter som är registrerade med olika typer av miljöbedömningar och märkningar använder du filter när du står på en produktkategori i webbshoppens sortiment. De tillgängliga filtren ligger ovanför produkterna - kryssa i de miljöbedömningar du vill se. Hör gärna av dig till din säljare om det är någon produkt du saknar.

 

Miljöbedömningar i Deromes E-handel

byggvarubedömningen.png Byggvarubedömningen (BVB)

Byggvarubedömningen innebär att produkten blir bedömd utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Betygsskalan har tre steg och innehåller betygen:

•  Rekommenderas
•  Accepteras
•  Undviks

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bildades 2007 och drivs av aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Visionen är att främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer. 

 

sunda hus.pngSundaHus

SundaHus bedömer produkten utifrån det kemiska innehållet. Betygsskalan delas in i fem klasser:

•  A (högsta klassen)
•  B
•  C+
•  C-
•  D  (innebär att det inte finns tillräcklig dokumentation för att SundaHus ska kunna göra en bedömning)

SundaHus är ett oberoende företag som grundades 1990. Visionen är att skapa en långsiktigt värdefullt byggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljö. SundaHus hjälper aktörer i byggbranschen att göra medvetna materialval samt att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. 

 

Basta.pngBasta

BASTA är ett deklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter själva kan registrera sina produkter som klarar BASTA-kriterier på kemiskt innehåll. 
BASTA-systemet har 5 nivåer på sina krav. BASTA är den högsta nivån med minst miljöpåverkan.
•    BASTA
•    BETA
•    BETA till BASTA 
•    DEKLARERAD
•    DEKLARERAD till BASTA

BASTA-systemet är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet & Byggföretagen. BASTAs databas är öppen för alla.  BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.
 

Svanen.pngSvanen

Svanen bedömer produkters miljöpåverkan under hela dess livscykel bl. annat på kemiskt innehåll och utsläpp av växthusgaser. Svanen har inte olika nivåer i sin märkning utan endast godkänd eller icke godkänd. 
Utöver material och produkter för byggindustrin finns Svanenmärkning för flera olika produktgrupper och branscher. Från tvättmedel och papper till matbutiker och fonder i finansbranschen. 
Miljömärkning Svanen startade 1989 av det Nordiska Ministerrådet. Syftet var att göra det enkelt för konsumenter att hitta miljöanpassade produkter och för företag att producera dem. Bolaget ägs av staten och drivs utan ekonomiskt vinstsyfte. 

Byggnader kan också Svanenmärkas, där är det krav på hela byggprocessen, driften av byggnaden och byggmaterialen som ingår. Byggmaterialen ska antingen vara Svanenmärkta eller registrerade i Svanens Husproduktsportal (HPP) där kraven på material är lägre jämfört med kraven för Svanenmärkning. 

Eu-blomman.pngEU-blomman (EcoLabel)

EU-blomman, eller Eco-label är EU:s motsvarighet till Svanen. EU-blomman startades 1992 av EU-kommissionen för att bidra till en mer hållbar konsumtion och produktion. Idag har EU-blomman kriterier för många olika produktgrupper och tjänster, bl. annat för olika byggmaterial

 

Deromes hållbarhetsarbete

Derome arbetar ständigt med att utveckla bättre lösningar för människa och miljö. Vi tillverkar bland annat förnybara träprodukter och utvecklar nya, innovativa lösningar för framtidens hållbara byggande. Tillsammans skapar vi lösningar som förenklar vardagen för våra kunder och som bidrar till ett hållbart samhälle. Läs mer här