Vi vill bidra till en hållbar utveckling

Vår kedja från skog till färdigt hus är unik och skapar genom sina delar värde för medarbetare, kunder och partners, men också för samhället i stort.

När vi samverkar inom kedjan bygger vi ny kunskap, som i nästa steg blir till konkreta åtgärder för att vi fortsatt ska vara en arbetsgivare, aktör och partner som sätter hållbarhetsfrågorna högt på dagordningen. Tillsammans skapar vi lösningar som förenklar kundernas vardag och som bidrar till ett hållbart samhälle. För även om kedjan är unik, är den ingenting utan människorna som länkar den samman.

Kontakta oss

Vår roll som samhällsutvecklare

Vi vill vara en aktör som verkar för det goda i samhället. För att leva upp till detta använder vi vår tillväxt för att investera i en levande landsbygd, fler jobb och ett aktivt samhällsliv.

Nyheter

 • news-list-image

  2024-05-21

  Derome tar täten med fossilfria transporter

  Byggbranschen måste accelerera för att nå klimatmålet att minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030. Här ligger Derome mycket långt fram - idag är hela 95 procent av leveranserna med egna fordon fossilfria.

  Läs mer
 • news-list-image

  2024-05-07

  Derome presenterar års- och hållbarhetsredovisning 2023

  Nu presenterar vi vår kombinerade års- och hållbarhetsredovisning för 2023, där vi reflekterar över året som var och redovisar bolagets finansiella resultat, strategiska initiativ och hållbarhetsarbete.

  Läs mer
 • news-list-image

  2024-05-06

  Trästomme bidrar till halverad klimatpåverkan i Kvarteret Omställningen

  Nu monteras trästommen i Framtiden Byggutvecklings första kvarter med halverad klimatpåverkan. Trästommen som byggs i Deromes husfabrik utanför Kungsbacka är en väsentlig del i det unika utvecklingsprojektet Kvarteret Omställningen längs Litteraturgatan i Selma stad. Trä i kombination med återbrukad fasad, energieffektiv produktion, korta transporter och kort montagetid blir en grundläggande förutsättning för att nå ett halverat klimatavtryck.

  Läs mer