Vi vill bidra till en hållbar utveckling

Vår kedja från skog till färdigt hus är unik och skapar genom sina delar värde för medarbetare, kunder och partners, men också för samhället i stort.

När vi samverkar inom kedjan bygger vi ny kunskap, som i nästa steg blir till konkreta åtgärder för att vi fortsatt ska vara en arbetsgivare, aktör och partner som sätter hållbarhetsfrågorna högt på dagordningen. Tillsammans skapar vi lösningar som förenklar kundernas vardag och som bidrar till ett hållbart samhälle. För även om kedjan är unik, är den ingenting utan människorna som länkar den samman.

Kontakta oss

Vår roll som samhällsutvecklare

Vi vill vara en aktör som verkar för det goda i samhället. För att leva upp till detta använder vi vår tillväxt för att investera i en levande landsbygd, fler jobb och ett aktivt samhällsliv.

Nyheter