Bygga samhällen med låg klimatpåverkan

För att klara det stora behovet av bostäder och lokaler måste Sverige öka takten i byggandet. Samtidigt är klimatfrågan akut. Som ledande aktör inom träbyggindustrin vill vi vara en del av lösningen på såväl bostadsbrist som ökade koldioxidutsläpp - nu och i framtiden.

Hur och var vi bor spelar stor roll för hur vi lever våra liv. För att nå en hållbar utveckling strävar vi efter att människor ska vilja bo, leva och trivas i våra områden, länge. Vi bygger allt från småhus till flerbostadshus med lägenheter och genom att blanda olika upplåtelseformer, storlekar, hyresnivåer och bostadsformer ökar möjligheten att skapa ett boende för människor med olika livssituationer.

Tillsammans utvecklar och bygger vi framtidens samhälle!

 

Hur skapar vi attraktiva bostadskvarter med låg klimatpåverkan?

Nära samverkan i tidigt skede främjar ett klimatanpassat byggande. Vi vill inspirera och visa vägen framåt så att vi tillsammans med kunder och samarbetspartners kan bidra till klimatomställningen.

Trä för minskade klimatavtryck

Ett sätt att minska klimatpåverkan är att öka andelen trä i byggandet. Trä är förnybart och binder koldioxid under hela sin livstid. Tack vare egna sågverk inom koncernen har vi en trygghet i att kunna säkra tillgång till råvaran och ständigt utveckla förädlingskedjan. Trä är dessutom en inhemsk råvara, flexibel att arbeta med och skapar en trivsam miljö att vistas i.

Ett annan viktig råvara är kunskap och inom Derome arbetar vi med innovation och utveckling för att nå längre. Vi medverkar i innovationsprojekt med målet att minska våra klimatavtryck.

Vårt hållbarhetsarbete

Visste du att?

Sedan många år tillbaka har vi även byggt och förvärvat fastigheter för långsiktig förvaltning och uthyrning. Merparten av lägenheterna och lokalerna ligger centralt och på orter främst utmed västkusten, mellan Malmö och Göteborg.

Strategin är att öka antalet egna hyreslägenheter med ytterligare några hundra under de närmaste åren.

Läs mer om vår förvaltning av bostäder och kommersiella lokaler. 

Tre projekt som utnyttjar möjligheterna med en ökad andel trä i en industriell process

Förskolan Hoppet

Årets bygge 2022. Innovationsprojekt i fossilfritt byggande som minskar klimatpåverkan med 62 procent.

Sara kulturhus

Ett av världens högsta och mest omtalade trähus. Vi producerade över 200 hotellmoduler i fabrik till projektet.

Klivet

Är det dyrare att bygga med lägre klimatpåverkan? Vi utvärderar med mer trä, bioisolering och trägrund.

Energisnålt byggande

All energieffektivisering minskar klimatpåverkan, oavsett vilken energi du använder. Att bygga energisnålt handlar därför om att fokusera på tekniska lösningar som ger nytta för dig som kund och en lägre miljöpåverkan.

Grunden för att hålla nere energiförlusterna är klimatskalet, där ytterväggarna med 3-skiktsisolering tillsammans med energieffektiva fönster och dörrar ger lägre köldbryggor. Genom att addera lösningar som solceller, snålspolande blandare, effektiva installationsdragningar och värmeåtervinning når vi energimålen och mer än så.

Tre projekt som vi projekterat för att klara 56 procent av BBR:s energikrav

Björnbäret, Kalmar

Antal lägenheter: 232 st
Energikrav: 56% av BBR
Uppvärmning: Fjärrvärme
Solceller: Ja

När solcellsanläggningen producerar mer än vad fastigheten förbrukar används denna energi till att värma tappvattnet.

Vrakbåten, Ystad

Antal lägenheter: 226 st
Energikrav: 56% av BBR
Uppvärmning: Fjärrvärme
Solceller: Ja

Ventilationen drivs av solenergi och överskottet lagras i batterier som kan driva ventilationen när solen inte skiner. Det utgör ca 40 procent av fastighetselen. Husen har dessutom låga VVC-förluster genom vältänkt projektering.

Västra Eskelid, Skellefteå

Antal lägenheter: 298 st
Energikrav: 56% av BBR
Uppvärmning: Fjärrvärme
Solceller: Ja

Genom återvinning på spillvattnet tar vi vara på värmen från allt vatten som spolas ner i avloppet. Det ger en besparing upp till 66 procent av energin som går åt att värma tappvattnet.