Solceller blir standard från årsskiftet

2022-10-27 

För att möta efterfrågan och skapa ytterligare trygghet för bostadsköparen väljer vi att från och med årsskiftet införa solceller som standard.

- Vi ser att allt fler väljer en bostad av hållbarhetsskäl där energifrågan har seglat upp som en av de viktigaste. Våra bostäder är i grunden energieffektiva, men genom att addera solceller som standard kan vi hjälpa kunderna att minska förbrukningen ännu mer säger Amanda Larsson, hållbarhetsansvarig inom Derome.

Nyproduktion med energifördelar

Med solceller på taket går det att minska husets energiförbrukning rejält, särskilt när förbrukningen ställs mot en äldre fastighet enligt Amanda Larsson. 

- I ett av våra kommande projekt i Varberg ser vi att den beräknade energiförbrukningen kommer minska med omkring 70 procent jämfört med ett äldre hus utan solceller. Det gynnar kunderna både utifrån ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. 

Tryggt för kunden

Under rådande omvärldsläge har det blivit allt viktigare för bostadsköpare och andra konsumenter att samverka med trygga och långsiktiga aktörer.

- Att Derome erbjuder solceller är ett sätt att driva på i hållbarhetsfrågan, men också för att skapa trygghet i bostadsägandet. Sedan tidigare erbjuder vi ett skydd för dubbel boendekostnad under 6 månader och allt detta sammantaget ger kunden en ökad flexibilitet och trygghet under sin bostadsresa säger Otto Martler, vd Derome Hus.

En naturlig utveckling

Att Derome nu väljer att införa solceller som standard är ingen slump enligt Otto Martler. Energifrågan har varit på tapeten under lång tid och så även ett ökat fokus och intresse kring just solceller. 

- Vi har under flera års tid erbjudit solceller som ett tillval för våra kunder. Dessutom är vi delägare i Paneltaket som är en helhetsleverantör av solcellslösningar. Solceller är en viktig energikälla inom vår bostadsproduktion, till exempel på vår husfabrik i Värö som till stor del drivs med en av Sydsveriges största anläggningar på taket.

Fakta om erbjudandet
Från och med 1 januari 2023 kommer Derome införa solceller som standard i de nya projekt där det är tekniskt genomförbart och bygglovet tillåter. Det omfattar i dagsläget bostadserbjudandet inom Derome Bostad och BLOOC.