Vi slimmar grunden för att öka klimatnyttan

2022-11-30 

I Sege Park, Malmö bygger vi Parkstråket, 18 radhus där fokus är att utmana branschens standardmetoder för att minska materialåtgången.

Ett förhållningssätt som gör att klimatpåverkan för grunden kommer minska 62 procent berättar Amanda Larsson, hållbarhetsansvarig inom Derome.

  •  Svenska husgrunder byggs normalt med 30 centimeter cellplast vilket är onödigt tjockt i milda Skåne. För Parkstråket använder vi 23 centimeter cellplast som minskar materialåtgången med 20 procent, men endast påverkar energiprestandan marginellt. Dessutom är cellplasten tillverkad av återvunnet material.

Även betongskiktet optimeras
På standardmåttet 30 centimeter cellplast läggs så gott som alltid 10 centimeter betong för att möta standardhöjden på de sockel-element som utgör betongplattans ram. Normalt är dessa 40 centimeter.

- Vi och andra aktörer tenderar att göra som vi alltid gjort, men ska vi bidra till omställningen måste vi våga tänka förbi standard. I Parkstråkets fall gjuts den klimatoptimerade betongen i bottenplattorna sju centimeter vilket betyder att vi sparar drygt 50 kubikmeter betong. Det finns en rejäl besparingspotential om fler byggprojekt i södra Sverige skulle nyttja ett tunnare isoleringsskikt samt minska tjockleken på plattan säger Anders Carlsson, Hållbarhetschef inom Derome. 

Trä från topp till tå
Sammantaget betyder detta att Derome reducerar klimatavtrycket med 62 procent i grunden, men även på andra håll vill Derome utmana. Husen kommer bland annat byggas med stor mängd trä, cellullosabaserad isolering, ett värmebehandlat trätak med solceller och sedumtak på förrådsbyggnader.

Webben2.jpg

Läs mer om Parkstråket

Fakta om Parkstråket

Byggstart: Hösten 2022
Första inflyttning: Våren 2023
Stomme: Trä
Fasad: Trä
Tak: Trätak med solceller
Isolering: Cellulosabaserad
Arkitekt: White