Förskolan Hoppet utmanar byggbranschen

Precis som alla andra, är vi övertygande om att byggbranschen behöver förändras. Idag står den för en betydande del av våra gemensamma koldioxidutsläpp. Vi vill driva på utvecklingen och tror på framgång genom att göra det tillsammans med andra!

om_derome_hoppet_dec22.png
Bild: Felix Gerlach

Tillsammans med Göteborgs stad har vi byggt förskolan Hoppet, startskottet för ett fossilfritt byggande där målet är att förenkla, förbättra och skapa lösningar som möter behoven idag. Och som håller i framtiden. Förskolan Hoppet är ett led i Göteborgs Stads mål om att minska klimatpåverkan från byggnationer.

Inom Derome ser vi förskolan Hoppet som en unik möjlighet att driva utvecklingen inom byggbranschen och som ett naturligt (men utmanande) steg på vägen mot ett av våra mål: att bygga Sveriges största klimatneutrala bostadsområde.

Följ vårt nyhetsbrev

Snabbfakta

Förskolan Hoppet

 • Plats: Backa Kyrkogata 11, Hisingen 
 • Beställare: Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen  
 • Totalentreprenör: Derome 
 • Arkitekt: LINK arkitektur 
 • Byggstart: 2020  
 • Färdigt: 2021

Rapport om Hoppet

Nu har klimatarbetet av Förskolan Hoppet utvärderats och resultatet är mycket positivt. Utvärderingen visar att klimatpåverkan av bygget är 62% lägre än en traditionellt byggd förskola. Följ länken för att ta del av mer intressant fakta.

Innovation genom samarbete

Innovation kan vara både svårt och resurskrävande. Därför ser vi samarbete som grunden för att lyckas. Vi gör det tillsammans och delar lärdomar under resans gång. Att vi, med total transparens, sprider kunskap inom branschen är också en viktig anledning till varför vi tilldelats uppdraget som totalentreprenör.  

Från skog till färdigt hus

En annan viktig faktor är att vi äger och kan utveckla hela kedjan från skog till färdigt hus. Vi har levt och verkat med hållbarhet som en grön tråd sedan vi grundades för mer än sjuttio år sedan. Under vägen har vi medverkat i ett flertal utvecklande forskningsprojekt som har lett oss till den hållbara samhällsbyggaren vi är idag. 

Hoppet är ett livsviktigt kliv mot en klimatneutral byggbransch. För att lyckas prövar vi oss fram, lär av misstagen, sprider kunskaperna och gör det tillsammans med andra. Du kan även läsa mer om projektet hos goteborg.se/hoppet 

Har du frågor?

Senaste Nytt

 • news-list-image

  2023-06-28

  Återbruk i fokus vid bygget av "ny" förskola

  Göteborgs stads innovationsprogram Hoppet* rullar vidare och nu är det dags att fokusera på återbruksfrågorna när det handlar om att omvandla en befintlig byggnad till en modern förskola – målet är att återbruka så mycket som möjligt på ett rationellt och kostnadsneutralt sätt.

  Läs mer
 • news-list-image

  2022-12-13

  Förskolan Hoppet i rampljuset x2!

  Förskolan Hoppet fortsätter att väcka uppmärksamhet och visa vägen. Den 12 december fick projektet ett hedersomnämnande när Göteborgs bästa byggnadsverk prisades.

  Läs mer
 • news-list-image

  2022-12-06

  Vi utvecklar byggbranschen - steg för steg

  I förra veckan besökte vår hållbarhetschef Anders Carlsson studenter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram för att berätta om våra innovation- och samverkansprojekt.

  Läs mer