Återbruksprojekt tillsammans med Göteborgs Stad

Göteborgs stads innovationsprogram Hoppet* rullar vidare och denna gång är det dags att fokusera på återbruksfrågorna när det handlar om att omvandla en befintlig byggnad till en modern förskola – målet är att återbruka så mycket som möjligt på ett rationellt och kostnadsneutralt sätt.

Göteborgs stad är beställare med Derome som totalentreprenör och ansvarar tillsammans med RA-bygg och ett antal underentreprenörer för att driva och genomföra byggprojektet.   

Huset som står i centrum för detta projekt byggdes på 70-talet och det har genom åren främst använts som skola, men också som kontor för Göteborgs Stads äldreomsorg. Men nu är det dags att skriva ett nytt kapitel. Målet är att projektet ska vara klart och förskolan ska tas i bruk från och med hösten/vintern 2024/2025.
Förutom byggnaden utformas själva utemiljön utifrån samma kriterium att återbruka så mycket som möjligt, bland annat kommer dagens stålstomme (som inte går att använda till själva byggnaden) att omvandlas till en pergola. Absolut störst påverkan för att minska avtrycket är att betonggrunden återbrukas.

Även kunskapen ska återbrukas

En viktig del i projektet handlar också om att bygga lärdomar och kunskap som involverade parter och branschen i helhet kan ha nytta av. Vad går att återbruka? Vad kostar det? Vad finns det för utmaningar kopplat till dagens byggregler? Målet är att projektet ska ge svar på många av de frågor som hela branschen behöver jobba med för att minska sin klimatpåverkan och jobba mer resurseffektivt. 

* Hoppet är ett innovationsprogram som fungerar som ramverk för ett 30-tal olika projekt där innovationer och återbruk ska minska klimatpåverkan vid byggprojekt. Källa: goteborg.se

Snabbkoll på projektet

Friedländers gata

 • Verksamhet: Förskola
 • Byggtid: Våren 23- hösten/vinter 24/25
 • Byggherre: Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen
 • Totalentreprenör: Derome
 • Byggentreprenör: RA-Bygg
 • Arkitekt: KAKA

Har du frågor?

Nyheter

 • news-list-image

  2024-02-07

  Gamla fönster på plats i nya förskolan

  Byggnationen av förskolan på Friedländers gata går framåt, demonteringen är klar och trästommen på plats. Likaså alla återbrukade fönster i detta bygg- och återbruksprojekt som Göteborgs stad initierat och där Derome medverkar som totalentreprenör.

  Läs mer
 • news-list-image

  2023-10-25

  Hur går återbruksprojektet på Friedländers Gata?

  En tidigare skola ska bli en förskola där målet är att återbruka så mycket som möjligt på ett rationellt och kostnadsneutralt sätt. För ett tag sen ringde vi upp platschef Dennis på RA-bygg för att ta pulsen på hur långt de kommit.

  Läs mer
 • news-list-image

  2023-06-28

  Återbruk i fokus vid bygget av "ny" förskola

  Göteborgs stads innovationsprogram Hoppet* rullar vidare och nu är det dags att fokusera på återbruksfrågorna när det handlar om att omvandla en befintlig byggnad till en modern förskola – målet är att återbruka så mycket som möjligt på ett rationellt och kostnadsneutralt sätt.

  Läs mer