Spadtag för 63 bostäder med halverad klimatpåverkan i Göteborg

2023-12-13 

Den 12 december togs det första spadtaget för ett unikt pilotprojekt, Kvarteret Omställningen. Kvarteret blir Framtiden Byggutvecklings första i Göteborg som byggs med halverad klimatpåverkan. Derome levererar trästommen och medverkar med sin kunskap inom hållbarhet och industriellt trähusbyggande.

På plats för att genomföra spadtaget var Karin Pleijel, kommunalråd med ansvar för miljö och klimat, Aslan Akbas och Terje Johansson, styrelseordförande och koncernchef i Framtidenkoncernen, Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling och Magnus Rudén, VD på Tm2.

- Mycket glädjande med byggstart för stadens första flerbostadshus med halverad klimatpåverkan, där återbruk är särskilt viktigt så vi tar vara på de resurser vi redan har, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.

På uppdrag av Framtiden Byggutveckling bygger Tm2 i ett fördjupat samarbete med Derome. Med hjälp av trästomme och återbruk blir det möjligt i den unika klimatpiloten vid Litteraturgatan i Selma stad.

- Fantastiskt kul att ta första spadtaget för nya bostäder men extra roligt när vi samtidigt infriar högt ställda klimatambitioner, säger Aslan Akbas (S), styrelseordförande i Framtidenkoncernen.

Halveringen innebär att klimatpåverkan från material och byggprocess ligger på max 200 kg CO2 e / m2 BTA*. Projektet uppnår mer än en halvering av klimatpåverkan och levererar därmed på uppdraget från Göteborgs Stad där målet ligger på 50% reducering av koldioxidutsläppen 2025. 

- Nu skapar vi historia med vårt klimatkvarter. Vi jobbar med helheten för minskad klimatpåverkan i alla skeden. Allt från materialval till själva byggnationen och att möjliggöra en klimatsmart livsstil för de boende, säger Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling.

Bostäderna byggs vid Litteraturgatan nära Selma Lagerlöfs Torg med service, handel och kollektivtrafik, vilket gör det lätt att leva klimatsmart. I kvarteret blir även hyresgästernas kommande livsstil viktig. Exempelvis delnings- och mobilitetstjänster, tvättlounge istället för enskilda tvättmaskiner i lägenheterna och en energieffektiv byggnad. 

Tm2 möjliggör reducerad klimatpåverkan med hjälp av trästomme och återbruk. De gör det i samarbete med Derome, vars industriella byggande i trä är en viktig pusselbit. Precis som Tm2s erfarenheter av återbruk.

- Ett inspirerande projekt där vi också kommer skapa medvetenhet och främja kunskap om byggandets klimatpåverkan, säger Magnus Rudén, VD på Tm2.

Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon, som kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.

*Halvering görs till max 200 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea för byggskeden A1-A5 (produktion, transport, bygg- och installationsprocess) och byggdel 2-8 (grund, stomme, yttertak, fasad, stomkomplettering, installationer).

Kontakt
PRESSKONTAKT
Kajsa Karlsson
Derome AB
kajsa.karlsson@derome.se
070-600 01 57