Så bygger vi framtidens kompetenspussel

2023-09-06 

Att hitta och locka nya talanger och samtidigt behålla värdefull kompetens i våra verksamheter, är två viktiga pusselbitar när vi bygger konkurrenskraft och driver på utvecklingen mot ett mer hållbart företagande.

På Derome gillar vi att utforska och utveckla och sätter oss gärna  i skolbänken för att framtidssäkra kompetensen. Genom att samverka med skolor och studenter får vi en möjlighet att sprida kunskap om branschen, samtidigt som vi når ut till potentiella framtida medarbetare.

- Vi är övertygade om att denna typ av samarbeten skapar både långsiktiga relationer och stärker vår konkurrenskraft. Vi har redan idag etablerade samarbeten med flera större universitet och högskolor, men sneglar också mot mer nischade utbildningar för att täcka vårt behov framåt. Tuffare tider gör att många drar sig för att byta jobb och vi behöver därför jobba aktivt med att säkra kunskap och kompetens inom våra framtidsyrken. Att informera om Deromes erbjudande mot dessa grupper är därför centralt, säger Lisa Larsson, HR specialist Derome.

Akademi med fokus på utveckling

Kompetensutveckling liksom individuella utvecklingsmöjligheter är något som många arbetstagare rankar högt i valet av arbetsgivare. I en nyligen publicerad rapport av bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad uppger 7 av 10 arbetstagare i Sverige att det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder möjligheter till kompetensutveckling samt omskolning. Trots detta är det knappt hälften (48%) som upplever att deras arbetsgivare erbjuder dem tillräckliga möjligheter att utvecklas.
Inom Deromes egen akademi arbetar vi med medarbetarnas utveckling utifrån olika perspektiv och faser. Det kan till exempel handla om utbildningar, ledarskapsfrågor och introduktion av nya medarbetare, men också om nätverkande, individuella mål, praktik eller mentorskap.

- Att utvecklas hos oss handlar inte bara om att gå en utbildning. Vi vill att alla våra medarbetare ska vilja bli bättre, bara så kan vi ta nästa steg inom områden såsom hållbarhet, innovation, expansion och samhällsbyggande. Som anställd på Derome är du med och driver förbättringar både i vardagen och större satsningar och du ska kunna växa både som person och i din yrkesroll. Hur vi tillsammans jobbar för att göra saker och ting lite bättre varje dag är en viktig del av vår värdegrund och ett ansvar som delas av både ledare och medarbetare, säger Lisa Larsson.

Lediga jobb

Här finns framtidens jobb

  • Ingenjör
  • Försäljning
  • Teknik & mekanik
  • Transport & logistik
  • Lager
  • Specialisttjänster