Planen är klar och intresset stort för nya bostäder i Nygårds Äng

2024-01-25 

Med en godkänd detaljplan går Derome vidare med sina planer i Södra Näs där 16 bostäder beräknas stå klara 2025. Intresset för projektet har varit stort redan tidigt i processen.

Detaljplanen för det nya området Nygårds Äng i Södra Näs har vunnit laga kraft. Det innebär att Derome nu kan gå vidare i processen med att bebygga området med 16 nya bostäder.

- Efter samrådet har vi gjort en del justeringar kring husens placering och höjder. Men nu finns en godkänd plan för hur området ska utformas och vi kan gå vidare i processen. Vår förhoppning är att kunna säljstarta området till hösten, säger Johan Brinktell, regionchef syd på Derome bostadsutveckling.

Trähus som kompletterar befintlig bebyggelse

På den godkända planen går det att se hur området kommer att utformas runt en väg som omringar en gemensam grönyta där en mindre lekplats kommer att byggas. Området består av totalt 16 bostäder, där sju blir lösvirkesvillor från Varbergshus och nio blir kedjehus från Derome Bostad.

- Lösvirkesvillorna från Varbergshus kommer att byggas i enplan eller 1,5-plan och kedjehusen planeras att byggas i två plan. Samtliga hus kommer att byggas i trä och området kommer att komplettera befintlig bebyggelse och omgivning på ett fint sätt, berättar Brinktell.

Stort intresse trots marknadsläget

Under våren kommer kommunen att påbörja projektering av den nya lokalgatan samt ombyggnation av delar av Södra Näsvägen där det blir ny gång- och cykelväg. Deromes förhoppning är att komma i gång med säljstart för projektet hösten 2024.

- Vi hoppas kunna säljstarta till hösten. Trots ett tufft marknadsläge har intresset för projektet varit mycket högt. Vi har runt 800 intresseanmälningar, vilket är mycket för ett så pass litet område. Det attraktiva läget med gångavstånd till havet, Apelvikens utbud och närheten till handel i Jonstaka gör det naturligtvis populärt, säger Johan Brinktell.