Linda Andersson ny vd på Derome Timber

2023-01-30 

Linda Andersson är ny vd för Derome Timber. Hon tillträder i ett läge med vikande marknad och konstaterar att ”det gäller för oss att verkligen nyttja det som är våra styrkor”.

Samtidigt sker miljardinvesteringar i utökad produktionskapacitet för att långsiktigt kunna växa i takt med ett ökat träbyggande.

Den 1 januari tillträdde Linda Andersson tjänsten som vd för Derome Timber där hon tar över efter Gunnar Jakobsson som går i pension. Linda kommer närmast från rollen som koncernmarknadschef inom Derome och har dessförinnan bland annat arbetat med frågor kopplade till svenska skogsbruket på Sveaskog.

- Jag ser fram emot att lära känna mina nya kollegor och att tillsammans med dem fortsätta utveckla verksamheten och våra kunderbjudanden, säger Linda Andersson vd på Derome Timber.

Hon lyfter fram en spännande verksamhet som spänner hela vägen från skogen till exportaffärer på en världsmarknad.

- Derome Timber är själva hjärtat i koncernen och starten på vår kedja ”Från skog till färdigt hus”. Det är här vi köper in och förädlar virket som våra systerbolag i Derome och även våra externa kunder i Sverige och övriga världen använder för att bygga hållbart i trä, berättar Linda.

Styrka med flera marknader

Både i Sverige och internationellt påverkas byggsektorn av inflation och höga räntor. Något som påverkar marknadsläget under kommande år.

- Vi har en utmanande tid framför oss och det gäller för oss att verkligen nyttja det som är våra styrkor, såsom bredden i vårt erbjudande, vår närhet till kunderna och förmåga att snabbt kunna ställa om utifrån deras behov. Det är också en styrka för oss att arbeta både på svensk och internationell marknad eftersom de ofta utvecklas i olika takt vilket ger en mer stabil försäljning, förklarar Linda.

Investerar för framtiden

Samtidigt som Derome nu möter en tuff marknad satsar företaget för framtiden med omfattande investeringar i utökad sågverksproduktion.

- Vi tror på en stark framtid för träprodukter och träbyggandet. För att kunna växa med våra kunder genomför vi miljardinvesteringar i utökad produktionskapacitet. Det tillsammans med en enorm kompetens i företaget gör oss till en stark partner på marknaden, avslutar Linda.

Läs mer om våra tjänster

Allt vi gör börjar i skogen

I över 70 år har trä och relationer varit våra råvaror. Från skogar i närområdet hämtar vi det timmer som sågas i våra sågverk. Vi jobbar nära skogsägaren, med lokala kontor och inköpare. Genom gediget branschkunnande och mångårig erfarenhet, kan vi med stolthet säga att vi är riktigt vassa på att optimera virkesutfallet. Något som gynnar både dig som vill sälja skog och dig som vill köpa trävaror av oss.