Våra koncernmål

Vi har fyra koncernmål som vi tillsammans inom koncernen jobbar för. På olika sätt genomför vi aktiviteter och inför rutiner i vår verksamhet som kopplar till dessa mål.

Derome_mål_2020_1920x1080.png
 

Vi har de mest engagerade medarbetarna

Vi har nått målet när medarbetarna är engagerade, tycker att de får möjlighet att utvecklas i sitt jobb samt när de känner stolthet över Derome och vill rekommendera Derome som arbetsgivare.

Vi utvecklar oss varje dag för långsiktig tillväxt

Vi har nått målet när alla avdelningar jobbar systematiskt med förbättringsarbete och när verksamheten växer på våra olika marknader.

Vi förenklar kundens vardag

Vi har nått målet när kunderna uppfattar att vi är enkla att ha att göra med och gör deras vardag enklare, samtidigt som vi gör lönsamma affärer.

Vi ska vara klimatneutrala 2030

Vi har nått målet när vi har en klimatneutral verksamhet. Förutom en koncerngemensam strategi är en framgångsfaktor att alla avdelningar arbetar med beteenden och handlingsplaner för ett minskat klimatavtryck.