Certifierat åtagande för världens skogar

2023-09-22 

Efterfrågan på certifierat virke ökar, både till pappersmassa, trävaror och byggprojekt. Det gäller såväl på den svenska som globala marknaden. Att välja certifierade produkter är ett enkelt sätt för konsumenter att vara med och bidra till ett hållbart brukande av världens skogar.

Allt fler konsumenter av färdigsågade trävaror vill ha garantier för att virket kommer från ett ansvarsfullt och miljöanpassat skogsbruk. Genom att certifiera skogen kan skogsägare ta ett aktivt ställningstagande och visa att skogen brukas på ett hållbart sätt och finns kvar för kommande generationer. I Sverige är huvuddelen av all skog certifierad och även merparten av det timmer Derome köper och avverkar.

- Timret som sågas i Deromes sågverk hämtas från skogar i närområdet och våra lokala virkesinköpare är specialiserade på att ge vägledning för ett hållbart brukande. Virkesinköparna har också en viktig roll i att hjälpa skogsägaren att optimera utfallet och säkra upp resurser för olika insatser i god tid. Att ta professionell hjälp med att certifiera skogen är ett bra sätt för att öka värdet på sin skog och stärker dessutom träets konkurrenskraft som framtidens byggmaterial, säger Andreas Johnsson.

Kunskap ger effekt i skogen

Förväntningarna på vad skogen ska bidra med är högre än någonsin och tonen har hårdnat mellan de som vill skydda mer skog och skogsnäringen. För att få till en mer meningsfull diskussion om skogsbrukets bidrag till en hållbar utveckling krävs att branschen delar och sprider kunskap. Som branschaktör ställer Derome sig bakom ett aktivt brukande av skogen och genom påverkan i olika branschorganisationer driver vi på för att fokusera på folkbildning och PR via satsningen Svenska Skogen och Skogsindustriernas opinionsbildning.

- Vi vill ta vårt ansvar och delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet när vi möter politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå. Vi informerar och utbildar också våra medarbetare kopplat till ekonomi, klimat, biologisk mångfald och certifieringar bland annat, säger Andreas Johnsson, råvaruchef Derome.

 

Kampanj lyfter skoglig motståndskraft

FSC® (Forest Stewardship Council) är världens mest ambitiösa globala märkning för ansvarsfullt skogsbruk. Årligen uppmärksammar organisationen världens skogar och vikten av att välja hållbara produkter för att skapa motståndskraftiga skogar för framtiden. Årets kampanj fokuserar på att utbilda och uppmuntra konsumenter att leta efter FSC - märket på produkter för att stödja ansvarsfullt skogsbruk. Kampanjen FSC Forest Week pågår 23–29 september.
 

Fråga oss om certifieringar

För ett hållbart skogsbruk

Deromes skogliga verksamhet är FSC®- och PEFC-certifierad.

De verksamheter som hanterar träråvara är antingen dubbelcertifierade enligt FSC®/PEFC eller enbart PEFC för att följa spårbarheten från skog till kund.