Finansiell information

Derome AB är ett privat familjeföretag som skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi.

Vår tillväxt ska bygga på långsiktig lönsamhet och historiskt har vår omsättning ökat varje år. Vårt mål är att fortsätta expandera och fortsätta att göra stora återinvesteringar i verksamheten.

Finansiell information.png