Vi redovisar trävarornas klimatpåverkan i nya EPD:er

2024-04-18 

Nu presenterar Derome en rad nya EPD:er (Environmental Product Declaration) för trävaror från företagets sågverk. Miljövarudeklarationerna förenklar kundens vardag genom att leverera tydliga underlag för klimatredovisning. De ligger också till grund för Deromes fortsatta arbete för att minska sin klimatpåverkan.

Deromes EDP:er för sågad och hyvlad gran, sågad furu, råspontluckor, samt impregnerad furu NTR-A, NTR-AB och NTR AB Trall Exclusive finns nu publicerade på EPD Norway (epd-norge.no). Inom kort presenters också en EPD för målade paneler.

- Jag är stolt över våra produkters värden. Det är mycket goda resultat som vi arbetat målinriktat för att nå. Med våra EDP:er kan Deromes kunder stärka sin konkurrenskraft samtidigt som vi får ett värdefullt underlag för att ytterligare minska vår klimatpåverkan i egen verksamhet och i samarbete med våra leverantörer, säger Derome Timbers vd Linda Andersson.

Konkurrenskraftiga värden

Produkter i trä har av naturen låg klimatpåverkan. Med Deromes EPD:er ökar träets konkurrenskraft som byggmaterial. Deromes produkter har låga avtryck på miljön jämfört med branschsnittet.

Exempelvis sågad gran, som är företagets största trävaruprodukt, har en klimatpåverkan motsvarande 30,24 kg CO2e/m3. Det resultatet är baserat på den borttagna reduktionsplikten. Hade Derome räknat med reduktionsplikten, som alla befintliga EPD:er på marknaden gjort, skulle vi haft ett ännu bättre värde på 26,3 kg CO2e/m3.

Transporter och återvunnet emballage

För Derome har arbetet hittills till stor del handlat om att minska utsläppen vid transporter och emballage.

- Vi har jobbat med att minska utsläppen vid intern hantering. Alla våra truckar och vår egen timmerbil körs på HVO100. En insats som minskar våra utsläpp med 1600 ton CO2e per år. Vi har samtidigt ökat andelen återvunnen plast från 30 till 50 procent i vår virkestäckning i alla leveranser både nationellt och för export, förklarar Elias Brag, projektledare på Derome Timber.

Efterfrågan på EPD:er ökar

Amanda Larsson är hållbarhetsansvarig på Derome Hus och hon tar stöd av EPD:er för att avgöra vilka byggkomponenter och material Derome ska använda för att nå klimatmålen i företagets byggprojekt.

- Vi ser ett ökat behov av att ta fram EPD:er till våra byggkomponenter. Inte minst med tanke på de nya reglerna kring gränsvärden med maxutsläpp av växthusgaser vid byggnation som införs 2027. Med lagen på plats räcker det inte med generiska värden utan talen måste vara specifika och korrekta. I grund och botten handlar det om transparens och att säkerställa jämförbarhet av byggmaterial för att branschen ska kunna nå sina klimatmål, säger Amanda Larsson.

Se våra EPD:er

Fakta

En EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration som ger information om miljöpåverkan i varje steg av en produkts livscykel. Genom EPD:er kan vi mäta och få en förståelse för vilken miljöpåverkan produkten har. De används bland annat för att ta fram en livscykelanalys av en byggnad.