Auktionskammaren får Varbergs kommuns byggnadspris 2023

2024-03-20 

Derome vinner Varbergs kommuns byggnadspris med projektet Auktionskammaren. Priset delas ut årligen med syfte att uppmärksamma fastighetsägare som skapat god arkitektur och väl gestaltad bebyggelse.

I den gamla och vackra fabriksbyggnaden från 1920-talet, som för de flesta Varbergsbor förknippas med Varbergs auktionskammare, har Derome byggt 18 nya lägenheter med en ambition om att byggnadens ursprungsår ska genomsyra hela projektet. Och trots att utsidan av huset är sig likt, vill Anders Wennerström, projektledare på Derome Bostad, belysa projektets likheter med en nyproduktion.

- I det här projektet visar vi att det går att återskapa känslan av en tid och bevara en miljö, trots att vi till stor del jobbar med nyproduktion, säger Anders Wennerström, som under tisdagskvällen tog emot priset. Han fortsätter:

- Vi är stolta över hur vi har lyckats bevara husets själ och återskapa känslan av 1920-tal. Husets skal och trapphus är bevarat, men på insidan är det mesta nyproducerat, med en kompromisslös känsla för detaljer. Det skulle andas 1920-tal men samtidigt uppfylla dagens krav kring ljud, brand och andra säkerhetsfrågor.

"Juryns motivering i korthet: Sammantaget har projektet resulterat i en hög ambition med avseende på färg, form och arkitektur. Den utför ett exempel på utveckling och omvandling med god anpassning till kulturmiljön. Den har möjliggjort en väl gestaltad helhet  där byggnadens livslängd förlängts och är därigenom ett bra exempel på fortsatt kretslopp."

Färdiga inredningskoncept

För att hålla en enhetlig och tidstypisk tråd genom hela huset arbetades två inredningskoncept för lägenheterna fram. Ett arbete Derome genomförde tillsammans med Miranda Johansson, influencer med stort intresse för inredning och återbruk.

- Båda inredningsvalen höll hög standard och stilen på lägenheterna var något många av bostadsköparna nämnde som avgörande för valet av boende.

De gemensamma delarna av huset, som trapphus och korridorer är också utformade på detaljnivå och det är här Anders Wennerströms egen favoritdetalj i huset återfinns.

- Jag är väldigt nöjd med bröstpanelerna. På grund av brandkrav kunde vi inte bygga dem i trä utan hittade tillsammans med vår byggentreprenör Micael Byggare, en lösning med gipsplattor som ramades in. Det ser autentiskt ut och uppfyller alla krav. Ett tätt samarbete med våra partners har varit avgörande för hur vi lyckats i det här projektet.

Nytt och gammalt möts

Projektets granne – Charleshill, ett nybyggt projekt helt i trä, fanns också på listan över nominerade till priset. De båda husen utgör en spännande konstrast till varandra och exemplifierar bredden i Deromes utbud av bostäder. 

- Vi vill bygga hus för människor att trivas i och jag tror att de kommer att komma i olika former och utföranden. Men något som blev tydligt i det här projektet är att stilen uppskattas. Jag tror inte att detta var det sista huset vi byggde i en äldre stil, avslutar Anders Wennerström.

Kontakt
ENTREPRENADCHEF | BOSTAD
Anders Wennerström
anders.wennerstrom@derome.se
0340-66 65 96

PRESSKONTAKT
Kajsa Karlsson
kajsa.karlsson@derome.se
070-600 01 57

Läs mer om Auktionskammaren

Kort om Auktionskammaren

I närheten av Varbergs station ligger kvarteret Malmen och Auktionskammaren. I den vackra och gamla fabriksbyggnaden har Derome byggt 18 nya lägenheter och nu står huset lika ståtligt som för hundra år sedan. I ny glänsande kostym och med en ny generation inneboende.